Offerfeest in de grote tent van het IJspaleis

Rembrandt maakte er een prachtig schilderij van, Abraham, de engel en de zoon. Abraham is voor zowel moslims, christenen, als joden de vader. Ook de engel is dezelfde. De zoon krijgt een andere naam. Izaäk is de zoon voor de christenen en de joden. Ismaël of Ismaïl is de zoon wat de moslims betreft. Zij wijden er ook een speciaal feest aan. Het offerfeest.Veel moslims gaan in de tijd van dat feest op hadj. Ze vieren dat feest in Mekka.

Maandag 8 december wordt dat feest door moslims gevierd.Zij vieren dat in de familiekring.

In de grote tent op Plein 1953 wordt het door niet moslims mede gevierd. Kom naar de tent. Daar is eten en zal Saïd Ajbilou vertellen over het offerfeest.