Offerfeest in de grote tent van het IJspaleis

Veel mensen zijn op hadj naar Mekka en Medina. Veel families vieren thuis het offerfeest. Ze herdenken dat Abraham door god op weg gestuurd werd om het liefste dat hij bezat, zijn zoon te offeren. Op het moment dat hij zijn opdracht wil uitvoeren, houdt een engel zijn hand vast. Er wordt wel een offer gebracht en dat wordt een schaap. Moslim families eten dus schaap op het offerfeest. Maandagavond wordt er in de grote tent van het IJspaleis offerfeest gevierd voor niet moslims. Kom om 18:30 uur naar de grote tent op Plein 1953.
Rembrandt maakte er een prachtig schilderij van, Abraham, de engel en de zoon. Abraham is voor zowel moslims, christenen, als joden de vader. Ook de engel is dezelfde. De zoon krijgt een andere naam. Izaäk is de zoon voor de christenen en de joden. Ismaël of Ismaïl is de zoon wat de moslims betreft. Zij wijden er ook een speciaal feest aan. Het offerfeest.Veel moslims gaan in de tijd van dat feest op hadj. Ze vieren dat feest in Mekka.

Maandag 8 december wordt dat feest door moslims gevierd.Zij vieren dat in de familiekring.

In de grote tent op Plein 1953 wordt het door niet moslims mede gevierd. Kom naar de tent. Daar is eten en zal Saïd Ajbilou vertellen over het offerfeest.