Ondernemers Plein 1953 steken de koppen bij elkaar

Gisteravond (maandag) kwamen Pendrechtse ondernemers bij elkaar in de Kinderfaculteit om samen te brainstormen over de toekomst van Plein 1953. De gemeente Rotterdam organiseerde deze bijeenkomst omdat er 450.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor een idee van ondernemers voor Plein 1953.

In de zomer zijn 33 ondernemers geïnterviewd. Daaruit kwam het volgende naar voren:

Resultaten (algemene thema’s) van de interviews
*Meer en beter parkeren
*(Verkeers)veiligheid
*Verandering van winkels naar andere bedrijvigheid rondom winkelstraten
*Versterken koopkracht rondom wijken
*Ondernemers vinden het veilig op straat
*Betere openingstijden
*Verruiming terrasmogelijkheden
*Fysieke uitstraling panden
*Uitstallingsbeleid
*Te weinig winkelend publiek

Plein 1953
*75% nieuwe (tevreden) ondernemers
*Investeringsbereidheid is laag omdat er net geïnvesteerd is door nieuwe ondernemers
*Slinge wordt als onveilig bestempeld, vooral qua verkeersonveiligheid en criminaliteit
*Afvallogistiek is een aandachtspunt
*Andere inzet buurtserviceteams
*Ondernemers wensen een extra trekker op het plein
*Keuze rondrijdroute rondom supermarkt
*(Betere) communicatie vanuit de gemeente is een aandachtspunt

Wat doet de gemeente voor u?
*Inzet op vergroening
*Actieve invulling leegstand (verplaatsing enz.)
*Aantrekkelijke en schone buitenruimte

Conclusie Veiligheidsanalyse
De veiligheid van Pendrecht is een aandachtspunt want:
*53% van de ondernemers voelt zich veilig in de onderneming
*63% van de ondernemers voelt zich veilig in de omgeving van de onderneming

Tijdens de bijeenkomst gisteravond kwamen de volgende actiepunten naar voren:

Branchering, marketing en leegstand
Veel ondernemers hebben moeite met een te hoge huur. Er is meer communicatie tussen de ondernemers onderling gewenst, bijvoorbeeld door maandelijks samen te komen. Een trekker op het plein zoals de Action kan meer mensen naar het plein trekken.

Veiligheid
Een WhatsApp-groep voor ondernemers is een idee, net als overval- en weerbaarheidstrainingen. Grote zaken kunnen samenwerken op het gebied van beveiliging. Een bepaalde inrichting van de winkel kan de veiligheid vergroten. Op de kruising Slinge/Krabbendijkestraat gebeuren regelmatig ongelukken. Het plan voor een rotonde ligt echter al jaren op de plank. Verder is het interessant te onderzoeken hoe snel een winkelverbod ingevoerd kan worden, hier schijnt een speciale app voor beschikbaar te zijn.

Buitenruimte
De hanging baskets en de bewegwijzering kunnen onder eigen beheer van ondernemers komen. Gevels reinigen is een taak van de ondernemers zelf; zij kunnen hierop aangesproken of eventueel hiervoor aangeschreven worden. Bankjes kunnen verplaatst worden. Een fietspad aanleggen is geen goed idee. Een koffiecorner inrichten in een winkel is een welkom idee. Etalages van leegstaande panden kunnen benut worden om reclame voor bestaande ondernemers te maken.

Hoe nu verder?
De gemeente voegt alle actiepunten samen en stelt hieruit één plan op. Dit plan wordt tijdens een vervolgbijeenkomst aan de ondernemers gepresenteerd die dan wel of niet hun goedkeuring geven. Gaan zij ermee akkoord, dan wordt het plan bij wethouder Struijvenberg (werkgelegenheid en economie) ingediend. Dit zal in december zijn, in de maand waarin hij overigens ook onze wijk zal bezoeken.