Ongekende drukte in de speeltuin

De winterjassen zijn nog niet uit, maar het was woensdagmiddag 12 maart wel ongekend druk op de speeltuin Neeltje Jans.

Bij zo’n lentezon doet het speeltuinvirus kennelijk goed werk.