Ook deze ‘Goede Raad is gratis!

Goede raad is gratis! is een bijdrage van sociaal raadsman Arnold Petie aan de Zuidwijker en In de Kijkerd. Op 23 sepember 2011 schreef hij over een Systeemfoutje ……..
De bijdrage van Arnold Petie, de sociaal raadsman aan In de Kijkerd heet:

Systeemfoutje…….

Mevrouw Y. moest snel een afspraak voor het spreekuur hebben. Ze had administratief Beroepschrift dat op korte termijn geschreven moest worden. Het ging om een afwijzing kwijtschelding voor een aanslag inkomstenbelasting 2010. Van een afwijzing kwijtschelding kun je in beroep komen, maar dat moet wel gebeuren binnen 10 dagen nadat de beslissing gegeven werd. Deze beslissing was eigenlijk heel helder: mevrouw had gevraagd om een algemene heffingskorting omdat zij als eenoudergezin recht had op de éénouderkorting, terwijl in de aanslag deze korting niet was toegekend: dus moest hij terugbetaald worden. De gedachte erachter is simpel: als mensen iets verkeerd vragen, dan moeten we dat niet gaan belonen door ze toe te staan een ten onrechte ontvangen bedrag niet te hoeven terugbetalen. Maar had Mevrouw Y. dit bedrag ten onrechte ontvangen?
Het inkomen van mevrouw Y. bestond uit een bijstandsuitkering naar de norm eenoudergezin. Zij woonde alleen met haar minderjarige dochter. Nu weet de sociale dienst dat je in een dergelijke situatie recht kan doen gelden op die éénouderkorting ten bedragen van € 945 (waarde in het jaar 2010). Dus vraagt de sociale dienst de betrokkene om deze korting aan te vragen en vervolgens zal de dienst het bedrag, dat in vooraftrek per maand in het jaar 2010 reeds ontvangen kan worden, aftrekken van de te verstrekken bijstandsuitkering. Eigenlijk allemaal correct! Mevrouw had de korting in vooraftrek gevraagd. De sociale dienst had keurig gekort, maar wat was er dan misgegaan?
Aan de aangifte had het niet gelegen. Mevrouw had keurig een aangiftebiljet gekregen voor de inkomstenbelasting en dat had ze netjes ingevuld. Daarin was ook aangekruist dat zij recht kon doen gelden op de éénouderkorting. Nee: het lag aan de aanslag die na het aangiftebiljet gevolgd was. Daarin was de éénouderkorting niet toegekend. Waarom? Onbegrepen: waarschijnlijk een systeemfout.
Daarmee was de afhandelingwijze verder duidelijk: er moest een bezwaarschrift geschreven worden tegen de opgelegde aanslag en er moest tevens gevraagd worden om uitstel van betaling. Het bezwaar werd gehonoreerd en de € 945 werd alsnog toegekend, zodat de terugvordering in principe kwam te vervallen. Na wat heen en weer geschrijf met de belastingdienst, waarbij duidelijk aangetoond werd dat het wegvallen van de aanvraag van de korting klaarblijkelijk in hun administratie was gebeurd omdat mevrouw het wel op het aangiftebiljet had vermeld, konden ook de kosten van aanmaning en dwangbevel komen te vervallen. Tsja, veel werk voor een klein systeemfoutje.

Arnold Petie, 23 september 2011