Ook renovatie voor flats Middelharnisstraat

De renovatie van de galerijflats in de Melissantstraat is in volle gang, de eerste flat is binnenkort al klaar. Woonstad Rotterdam heeft nu bekendgemaakt dat ook de twee galerijflats in de Middelharnisstraat dezelfde renovatie zullen ondergaan.

Verhuurstop
Per 1 november is de verhuurstop ingegaan. Dit betekent dat woningen die per deze datum leeg komen niet meer worden verhuurd en dat er geen verhuurdersverklaringen meer afgegeven worden voor inschrijvingen op de betreffende adressen.

Urgentie
Bewoners dienen op zoek te gaan naar vervangende huisvesting en voor wie nog geen woonpas heeft, wordt er eentje aangemaakt. Zij krijgen urgentie voor het woningtype dat gelijk is aan de huidige woning en komen in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding à  5857 euro.

Huisbezoeken
Iedere huurder zal in de periode november tot december 2015 bezocht worden door een medewerker van Woonstad. Tijdens dit huisbezoek krijgt men informatie over de verhuismogelijkheden. Woonwensen en persoonsgegevens worden opgenomen en er volgt uitleg over het vinden van vervangende woonruimte.

Planning
Over een jaar, op 1 november 2016, moeten de flats leeg zijn zodat de renovatie kan beginnen.