Op 5 maart overleed Pendrechtenaar Wim van der Nat

Het dagelijks bestuur nam met leedwezen kennisgenomen van het overlijden van oud-deelraadslid Wim van der Nat.

Hij overleed op dinsdag 5 maart op 81-jarige leeftijd.

Voor zijn pensioneren was hij ambtenaar bij de deelgemeente Charlois. Toen hij vervroegd met pensioen ging, koos hij als inwoner van Pendrecht voor de bestuurlijke kant van het deelgemeentebestel in de Charloise deelgemeenteraad.

Wim van der Nat was van april 1991 tot maart 2002 lid van de deelraad voor de Partij van de Arbeid. Hij was die gehele periode fractievoorzitter. Als fractievoorzitter had hij zitting in de Commissie voor Algemene Zaken. Hieraan werd later het onderwerp Veiligheid toegevoegd.
Verder was hij lid van de Beroepscommissie en in de periode 1994-1998 lid van de Commissie voor Financiën en Economische Zaken.

Actief

Bij de verkiezingen van 2002 nam Wim van der Nat afscheid. Bij zijn afscheid ontving hij de Karel de Stoutespeld in goud, voor zijn inzet in de deelgemeentepolitiek. Echter, stilzitten was er voor hem niet bij. Voor de ANBO werd hij actief in de Ouderen Adviesraad. Voor de deelgemeente werd hij lid van de Bezwarencommissie. Hij bleef actief tot een aantal jaren geleden.

Afscheid nemen

Gelegenheid tot afscheid nemen van Wim van der Nat was er op dinsdag 12 maart in de aula van de Zuiderbegraafplaats, waarna aansluitend de afscheidsdienst en de begrafenis plaatsvonden.