Op weg naar Pasen in de Open Hof

Het grote feest waarbij herdacht wordt dat Jezus is opgestaan uit de dood wordt uitgebreid gevierd in de Open Hofkerk. De Paascyclus begint donderdag 21 april om 19:30 uur. Vrijdag 22 april is het Goede Vrijdag om 19:30 uur staat de gemeente stil bij de dood van Jezus. Zaterdag 23 april om 19:30 uur wordt de gemeente stil en bereidt zich voor op het grote Feest.
De Wijkgemeente Slinge meldt dat er rond Pasen een aantal kerkdiensten zijn. Die beginnen iedere keer om 19:30 uur.

Ook dit jaar vieren we met elkaar weer het grote feest dat Jezus onze Heer is opgestaan uit de dood. Voorafgaand aan de Paasdienst is er de traditionele Paascyclus. De diensten van de Paascyclus beginnen allemaal om 19:30 uur.
Donderdag, 21 april is het Witte Donderdag en vieren we ook het Avondmaal.
Vrijdag 22 april is het Goede Vrijdag en staan we stil bij de dood van Jezus.
Zaterdag 23 april is het Stille Zaterdag worden we stil en bereiden ons voor op het grote Feest.

Pasen, 24 april 10:00 uur: De Heer is waarlijk opgestaan!
Het gospelkoor de Spiritsingers uit Heerjansdam zullen liederen zingen uit All hail King Jezus.

Iedereen is van harte welkom om met ons mee te gaan op weg naar PASEN!!