Opening Arboretum Pendrecht

Dinsdag 17 juni om 17:00 uur wordt het Arboretum Pendrecht geopend met soep en een broodje en een verrassende openingsact.
Een arboretum of bomentuin is aldus Wikipedia een bomenverzameling in een (grote) tuin of een park. Zo’n levende verzameling van veel verschillende soorten bomen (en struiken) kan zijn aangelegd met het doel om kennis en materiaal te vergaren voor de bosbouw of boomkwekerijen, en/of met het doel om een zuiver wetenschappelijke collectie te vormen, en/of met een educatief doel.

Het woord arboretum stamt van het Latijnse ‘arbor’ = boom.

Een arboretum is een gespecialiseerde botanische tuin. In een botanische tuin worden allerlei soorten planten gehouden; in een arboretum vooral winterharde houtige gewassen. Soms vormt een arboretum ook een onderdeel van een botanische tuin. En in de meeste botanische tuinen staan natuurlijk ook bomen en struiken.

In een arboretum worden de bomen en struiken al dan niet systematisch gegroepeerd (soms ook geografisch), en wordt er veelal naar gestreefd een zo volledig mogelijk aantal soorten en variëteiten te houden (rekening houdend met de klimatologische omstandigheden). Bij de aanleg van een arboretum wordt er veelal naar gestreefd de afzonderlijke individuen goed tot hun recht te laten komen. Naamgeving en etikettering spelen een belangrijke rol.

Een arboretum kan ook een herbarium hebben. Daarin worden gedroogde delen van bomen en struiken bewaard.

Aan de Middelharnisstraat 275 ligt een complex dat ooit de naam Educatieve Tuin Pendrecht meekreeg. Sport en Recreatie van de gemeente Rotterdam werkte er met schooltuintjes en er waren ook seniorentuintjes en een kruidentuin. De gemeente trok zich terug. En nu is op die tuin alleen de Jeu de Boules vereniging Rotterdam ’82 te vinden.

Sinds kort zijn er ook bewoners uit de wijk aan het tuinieren geslagen. Er komen binnenkort kinderfaculteitstuintjes bij en ook de kruidentuin wordt in ere hersteld.

Het complex herbergt al een paar beeldbepalende bomen en struiken. Je hebt in Pendrecht de Pendrecht Universiteit, dus waarom is er in de wijk net als in sommige andere plaatsen in Nederland een arboretum.

Wel aan dat Arboretum Pendrecht wordt dinsdag 17 juni om 17:00 uur geopend.

Alles is nog niet klaar en er liggen nog veel mogelijkheden om het complex verder in te vullen. Zo is er om de flora te stimuleren onlangs een bijenvolk gehuisvest. De opening zal gebruikt worden om ideeën te opperen om het Arboretum Pendrecht verder in te vullen.

Er is soep en een broodje.