Opknappen Rotterdam-Zuid laat op zich wachten

de foto is van EPA en het artikel komt van het ANP.

Pendrecht is overigens geen aandachtswijk in de Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid, maar in de wijk staan wel woningen van Vestia en wordt door Woonstad Rotterdam de Tuin op het Zuiden gebouwd. De Volkskrant meldt verder:

Geld is er niet in Den Haag, weten ze ook in Rotterdam. Karakus was daarom zeer verheugd met de 30 miljoen die voormalig minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken kortgeleden toezegde voor het weer oppakken van de woningbouwprojecten van het in problemen geraakte Vestia. Zo kan in ieder geval een deel van de vernieuwing doorgaan; zo ook de bouw van onder meer scholen, een sporthal en een zwembad.

Achter de schermen in Rotterdam en Den Haag wordt ondertussen hard gewerkt aan het slimmer inzetten van bestaande geldstromen vanuit het Rijk. Zo denken ambtenaren aan het op een andere manier verdelen van geld uit het Gemeentefonds. Hieruit krijgen gemeenten jaarlijks geld om zo een deel van hun uitgaven te betalen. Ze mogen zelf weten wat ze met dat geld doen.

Een andere optie is, volgens ingewijden, een deel van de huurverhogingen incasseren. Nu die toch naar de schatkist van het Rijk gaan, wil Rotterdam daar wel het idee voor leveren. ‘Je zou een deel daarvan kunnen doorsluizen naar de grote steden”, aldus een ingewijde. Ondertussen werken gemeente en woningcorporaties aan een woonvisie voor Zuid. Dat moet helpen om er uiteindelijk het geld bij te krijgen.’

Naast geld gaat het ook om allerlei regels die moeten veranderen. Zo zou het makkelijker moeten worden, vindt Karakus, dat ook commerciële partijen zich als ‘corporatie’ op de huurmarkt gaan begeven. ‘Maar dan moeten zij dezelfde voordelen als corporaties hebben. Die kunnen bijvoorbeeld goedkoper geld lenen”, aldus de wethouder. Daarnaast zou het voor pensioenfondsen makkelijker moeten worden om te investeren in bijvoorbeeld woningbouwprojecten zoals op Zuid.

Het komende jaar moet duidelijk worden wat er gedaan kan worden aan wat de fysieke problemen op Zuid wordt genoemd. Dan moeten er weer stappen zijn gemaakt om het Nationaal Programma Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid te laten slagen. Ondertussen wordt wel al gewerkt aan verbeteringen en aanpassingen op het gebied van onderwijs, jeugdzorg en werkgelegenheid.