Opzoomeren in nieuw jasje

De website van Opzoomer Mee is vernieuwd. Het nieuwe programma komt op 1 april naar buiten. Daar wordt druk aan gewerkt.

Via de website kun je al wel zien wat voor nieuws er is over RotterdamIdee, de initiatieven van bewoners. Heb je een idee en denk je dat je buurt daar plezier van heeft? Ga dan eens kijken op die site.

Via deze link kun je die site bereiken. En op RotterdamIdee kun je voor Charlois het volgende lezen:

Charlois

Heeft u een plan voor uw wijk? Voor een kunstwerk op een plein, een jongerenactiviteit of het opknappen van de speelplek? Dien het in bij de deelgemeente Charlois. Tot 2014 is geld beschikbaar voor bewonersinitiatieven. Uw aanvraag moet wel aan regels voldoen. De deelgemeente heeft deze regels vastgelegd in de ‘Regeling uitvoeringsbepalingen participatiegelden’. Hierin staat bijvoorbeeld wie een bewonersinitiatief kan indienen, welke soorten initiatieven wel en niet in aanmerking komen en hoe de procedure van toe- of afwijzing verloopt. Voor iedere wijk is een beperkt budget beschikbaar. Dus geldt: op = op.

De werkgroep “Zierikzeebuurt” maakte voor de SocialSofa gebruik van die regeling.

Via deze link kom je bij de formulieren om zo’n subsidie aan te vragen of de regelingen te bekijken.