Oude foto van de Open Hofkerk

De foto van de dag komt vandaag uit ver vervlogen tijden. De Open Hofkerk bestond nog niet zo lang. Inmiddels is de 50 jaar gepasseerd, want op 12 mei 1963 werd het gebouw in gebruik genomen.

Toen torende de kerk nog boven de omgeving uit. Ze hadden eigenlijk alleen concurrentie van de Karel de Stouteflat.

Nu is dat anders. De Tiengemetenflat en de hoge toren van het Zuiderkrooncomplex overvleugelen de kerk en haar karakteristieke toren.

Zaterdag en zondag vindt het jubileumfeest plaats met een gezellige feestdag met de Amazing Stroopwafels en een feestelijke dienst met een speciale bijdrage van het voormalige Open Hofkoor en soliste Elly Polhuis, uiteraard geleid door dirigent Jan van Dijk.

Het programma voor zaterdag is te vinden op de activiteitenkalender van deze site via deze link
en
de feestelijke dienst op zondag via deze link.
Allemaal in en rond de Open Hofkerk, Middelharnisstraat 153 A of via Sliedrechtstraat 55 A.