Overhangend groen op Charloisse Lagedijk moet weg

Een doorn in het oog, of beter gezegd een struik in het oog. Voor fietsers op de Charloisse Lagedijk levert overhangend groen nogal eens gevaarlijke situaties op. Het groen in de tuinen van de huizen hangt namelijk op enkele plekken zo ver over het fietspad heen dat fietsers regelmatig moeten uitwijken op de toch al niet brede dijk. Vooral ter hoogte van de vluchtheuvels wordt hierdoor de doorgang wel erg smal.

De betreffende bewoners van de Charloisse Lagedijk ontvangen een brief met het vriendelijke verzoek om het overhangende groen in hun tuin te snoeien. Indien een bewoner hieraan geen gehoor geeft, is de gemeente genoodzaakt dit op kosten van de bewoner te doen.