Paascyclus 2014 in Open Hofkerk

Donderdag 17 april begint in de Open Hofkerk de Paascyclus en die duurt tot zondag 20 april, wanneer er een paasdienst is in de kerk aan de Middelharnisstraat 153 A.
Donderdag 17 april tot en met Zondag 20 april is er in de Open Hof de Paascyclus.

De wijkgemeente begint de cyclus op 17 april met Witte Donderdag met het thema ‘Gedenk’ en viert dan ook het Avondmaal.

Goede Vrijdag 18 april gaat het over ‘De aarde spreekt’ en op Stille zaterdag 19 april is het thema ‘Angstige stilte’ aan de orde.

Deze drie diensten beginnen steeds om 19:00 uur.

Zondag 20 april sluit de wijkegmeente de cyclus af met een dienst om 10:00 uur en zal klinken: Hallelujah, de Heer is waarlijk opgestaan.

Het thema is dan ‘Weldadige stilte’ en het koor de Slagsingers zal haar medewerking verlenen.

Iedereen is van harte welkom!