Pecha Kucha avond van het NAi met o.a. Pendrecht Universiteit

Small Scale, Big Change’-initiatieven, die het sociale weefsel en de gemeenschapszin in wijken en steden versterken, stonnden centraal tijdens de Pecha Kucha avond van donderdag 13 januari 2011. Architecten, kunstenaars, activisten en lokale initiatiefnemers presenteren talrijke succesvolle projecten, zoals Resto van Harte, Proefpark de Punt, de Mobiele Volkstuin en Foodnight Javastraat. De presentatie van de avond zou gedaan worden door architect en filmmaker Jord den Hollander. Wegens ziekte werd hij vervangen door Ole Bouman, de directeur van het Nederlands Architectuurinstituut, NAi.

Pecha Kucha, wat is dat nou weer, zullen veel mensen zich afvragen. Het lijkt in eerste instantie iets te maken te hebben met Inca’s en Zuid Amerika. Maar blijkt bij nader inzien uit Japan te komen en anders uitegsproken te moeten worden dan je denkt.
Het Pecha Kucha format is simpel: elke deelnemer presenteert twintig afbeeldingen. Elke afbeelding staat precies twintig seconden op het scherm. In totaal duurt elke presentatie daarom zes minuten en veertig seconden. En dat is knap lastig, maar dwingt de presentator beknopt en puntig zijn verhaal over te brengen.

De Pecha Kucha avond was er één in een serie van lezingen, debatten en presentaties waarin het thema sociale cohesie in relatie tot architectuur wordt onderzocht. Sociale cohesie is een van de kernthema’s van de innovatie-agenda Architecture of Consequence van het NAi.

NAi Platform is het podium voor lezingen, debatten, presentaties en symposia over architectuur in de breedste zin van het woord.

Tegen acht uur ‘s avonds werd het behoorlijk druk in de Dépendance, Schieblock (Schiekade 189, Rotterdam). De hoofdlocatie van het NAi wordt verbouwd en kon in januari 2011 niet gebruikt worden. Voor € 5,- of € 3,- voor studenten en Vrienden van het NAi kon men de avond meemaken.

De projecten waren:

Het Grijze Huis dat door Hieke Pars werd gepresenteerd.
Het Grijze Huis is een tijdelijk kunstwerk en kunstproject. In de Tussen-Tijd, de tijd tussen de voormalige wederopbouwwijk en de nieuwe wijk in Enschede, realiseerde Hieke Pars in een Airey-woning een ruimte van verbeelding, reflectie en ontmoeting. Samen met de buurt en de stad Enschede experimenteerde zij in de voormalige woning met nieuwe vormen van gebruik en functie. De grijsbouw woning fungeerde als tijdelijk monument voor en van de sociale gemeenschap van een wederopbouwbuurt.

Resto van Harte gepresenteerd door Eric Apon
Eenzaamheid is in Nederland een groot probleem en komt voor in alle lagen van de bevolking. Resto van Harte biedt mensen gezelschap tijdens een goedkope maaltijd. Inmiddels zijn er vijftien vestigingen in Nederland. Van Harte heeft geen eigen gebouwen, maar gebruikt -om de kosten laag te houden- keukens die ‘s avonds niet gebruikt worden zoals in scholen, ontmoetings- en verzorgingscentra.

Camping Beyond gepresenteerd door Marieke Stein
Camping Beyond is een kamp van twee weken voor kinderen uit de Vinex-wijk Leidsche Rijn. Het kamp, georganiseerd in 2009, maakte deel uit van het educatieve programma rond het beeldenpark in de wijk. Tijdens het kamp bouwden kinderen onder begeleiding van kunstvakdocenten hun eigen beeldentuin. Zij maakten op deze manier een vergelijkbaar proces mee als de kunstenaars van het beeldenpark.

Proefpark de Punt gepresenteerd door Rini Biemans
De Punt is een braakliggend terrein van ongeveer veertig bij vierhonderd meter in Rotterdam Delftshaven. In 2004 kreeg Creatief Beheer van de gemeente de opdracht ‘iets leuks en zinvols’ te doen met het terrein. Het thema van het park is: ‘Landleven in de Stad’. De opzet is een natuurlijke speel- en recreatiemogelijkheid voor de buurt te creëren. Ieder jaar worden elementen en programma’s toegevoegd.

Foodnight gepresenteerd door Jeffrey Spangenberg
In 2009 is Jeffrey Spangenberg de jaarlijkse Foodnight in Amsterdam Oost begonnen, geïnspireerd op de nachtmarkten in het Midden-Oosten en Azië. Foodnight is een markt, van 12.00 – 24.00 uur, met wereldgerechten, muziek en spellen voor kinderen, films en performances. Het ‘proeven van de nacht’ is een intense verdieping en verrijking van de eetbeleving.

Thuis op straat gepresenteerd door Said Aharchaou
Thuis op straat (TOS) wil de straat en de wijk teruggeven aan iedereen die daar recht op heeft, van jong tot oud. TOS werkt aan veiligheid, spreekt mensen aan op hun gedrag en heeft daarmee een positief, vriendelijk klimaat als doel. Onder het motto: ‘Liefde en aandacht en respect is toch voordeliger’ beloont TOS positief gedrag en pakt negatief gedrag aan. TOS werkt voornamelijk na schooltijd en tijdens vakanties.

Pendrecht Universiteit gepresenteerd door Rieks Westrik
Rieks Westrik nam als opbouwwerker in Pendrecht met een aantal bewoners het intitiatief voor de Pendrecht Universiteit, die verschillende colleges organiseert in Pendrecht over actuele maatschappelijke onderwerpen. Hierbij zijn de gebruikelijke rollen omgedraaid: bewoners nemen de rol van professor op zich en betaalde krachten zoals ambtenaren zijn de studenten. Het doel is de bewoners van Pendrecht meer invloed te geven op de besluitvorming over de wijk.

Jalan Jalan gepresenteerd door Septimia Kuhlmann
Jalan Jalan is een vrolijke optocht door de Indische Buurt in Amsterdam, waar iedereen aan kan meedoen. Jalan Jalan betekent weg of straat en lopen. Er is een serie van feesten, workshops en bijeenkomsten die allemaal toewerken naar een prachtige optocht en een spektakel op het Timorplein in de buurt. Sinds 2006 organiseren Stichting IBIB (Indische Buurt in Bloei) en Stichting Accu de optocht.

Freehouse gepresenteerd door Maartje Berendsen
Met Freehouse onderzoeken Jeanne van Heeswijk en Dennis Kaspori de verbanden tussen onderwijs, economie en cultuur in de ontwikkeling van Rotterdam. Freehouse streeft naar het opzetten van ruimtes waar lokale ondernemers, jongeren en kunstenaars/ontwerpers samen kunnen komen om kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen. Het uitgangspunt is het bestaande model van het Free House / Freihaus: een speciale plek als erkenning voor buitenstaanders voor hun positieve bijdrage aan de publieke ruimte.

Kado voor de stad gepresenteerd door Machiel Spaan
Ter gelegenheid van haar honderdjarige bestaan organiseerde de Academie van Bouwkunst in Amsterdam een prijsvraag voor de inwoners van de stad. Met de oproep “win een gratis ontwerp” is Amsterdammers gevraagd naar wat zij missen in hun buurt. De buurtproeftuin in de Robbert Scott buurt in Bos en Lommer van de Stichting OE is als winnaar uitgeroepen. Inmiddels heeft het stadsdeel de stichting OE een tijdelijke locatie geboden waarop een eerste kas is geplaatst en waar door actieve buurtbewoners kweek- en kookcursussen worden gevolgd, groente wordt verbouwd en oogstfeesten worden gehouden. Volgend jaar wordt het studentenplan gerealiseerd op de definitieve locatie.

10 presentaties, waar korte toelichtende vragen over gesteld werden. Na afloop werd er in de nevenruimte druk doorgepraat over de initiatieven en kaartjes en adressen uitgewisseld. Eén en ander leidt vast tot nadere kennismaking met manieren van werken in andere wijken. Opvallend was ook de rol van Ella Vogelaar. In nagenoeg iedere presentatie kwam zij voor.