Pendrecht Keek! op 18 januari in Restaurant Zuiderkroon

Dinsdag 18 januari om half acht begon de bijeenkomst ‘Pendrecht Kijkt’ in Restaurant Zuiderkroon. Deelgemeente, Stadtstoezicht, Politie en Woonstad Rotterdam sprak bewoners over veiligheid, schoon en heel.
Wijkcoördinator, Luz Kromhout, keek tevreden de zaal in. De opkomst is dan wel niet zo groot als de vorige keer. De mensen, die er zijn hebben zeker iets te vertellen. En Stadstoezicht, de politie en Woonstad Rotterdam zijn er ook. Dus er moet zinnig gepraat kunnen worden tot 21:00 uur. Dat is het tijdstip waarop Restaurant Zuiderkroon absoluut sluit.

Ferdi Öztürk van Stadstoezicht leek al even tevreden. Hij kreeg nu tenminste de kans om het werk van zijn dienst eens goed uit de doeken te doen.

Buurtagent, Han Adema, kon de mensen vertellen, dat er nu achter de camera’s ook mensen zitten, die de beelden uitlezen. Dus naast de preventieve werking van de elektronische ogen in de wijk, is er nu ook de mogelijkheid om te zien wat er gebeurd en op te treden.

Bewoonster Agnes Morene maakte van de gelegenheid gebruik om handtekeningen te verzamelen. Zij las in De Echo van 19 januari dat er in het zorghotel aan zuid – west rand van Pendrecht, patiënten met (ernstige) psychische stoornissen door verslaving komen aan de Charloisse Lagendijk nr. 951. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan, maar het dagelijks bestuur heeft de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan al in gang gezet. Het artikel in De Echo ging over de wijziging van het bestemmingsplan. Op 21 januari tussen 14.00 en 16.00 en op maandag 24 januari tussen 18.00 en 20.00 kunnen mensen wel in het zorghotel met vragen terecht. En er kan ook telefonisch vragen gesteld worden bij mw. M. Braamsma van de deelgemeente Charlois op telefoonnummer 01 410 74 19. Het ontwerp-projectbesluit en de ontwerp-bouwvergunning liggen bij de Deelgemeente Charlois ter inzage van 24 januari t/m 3 maart.

Agnes vindt dat de termijnen waarop vragen gesteld kunnen worden, erg kort. En meer dan vragen stellen kan er volgens haar niet, omdat de zaak al zo goed als rond is. Ze vindt dat de bewoners geen enkele mogelijkheid tot inspraak geboden is. En dat is volgens haar ondemocratisch en niet netjes tegenover de grootste belanghebbenden, namelijk, de bewoners.

Bovendien vinden de bewoners volgens haar dat er in de wijk al een plek is waar verslaafden opgevangen worden. En dat de kwetsbare wijk, die Pendrecht toch nog is, is één opvang meer dan genoeg.

De bewoners zaten aan tafels verspreid over de verschillende buurten en kregen na een signaal een andere functionaris aan tafel.

Harry de Boer, de wijkregisseur van Woonstad Rotterdam, was aan de tafel van de bewoners van de Tiengemetenbuurt in zijn element. Hij kon nog eens uit de doeken doen, hoe serieus hij met de opmerkingen van bewoners omgaat en wat Woonstad doet.