Pendrecht zoekt de ZON op met plantjesmarkt en muziek

Ook dit jaar is er weer een plantjesmarkt. En wel op zaterdag 11 mei 2013. Er kunnen opnieuw met bonnen van Woonstad Rotterdam plantjes gehaald worden op Plein 1953. En er is meer, want onder het motto Pendrecht zoekt de ZON op is er ook een muziekprogramma, gratis gezonde appelsap, pennen graferen en vogelhuisjes schilderen en kleurplaten kleuren.
In 2010 waren er in de vier buurten buurtgerichte acties en een afsluitende manifestatie op Plein 1953.

In 2011 werd dat herhaald vanaf Plein 1953. Op zaterdag 26 mei 2012 was er opnieuw een plantjesmarkt.

Dit jaar is de markt op zaterdag 11 mei 2013. En net als in 2011 en 2012 kunnen ook de bewoners van flatcomplexen mee doen. Plantjes op je balkon zijn immers ook prachtig.

Om 10:00 uur start de activiteit.

Er kunnen bloemstukjes gemaakt worden, huisjes geverfd worden en kleurplaten ingekleurd worden. En er is gratis appelsap.

Er is ook een workshop met gezonde dranken van Ann Jansen.

Om 15:00 uur eindigt de activiteit en wordt er opgeruimd en schoongemaakt.

Er wordt opgetreden door de harmonievereniging van de politie, Hermandad, en er is ook een optreden van het Shantykoor Barend Fox.

Dat laatste optreden wordt gefinancierd door de winkeliersvereniging Pendrecht.

Woonstad Rotterdam zorgt voor de plantjes en voor de bonnen waarmee de plantjes kunnen worden opgehaald.

Vitaal Pendrecht doet de organisatie.