Petitie voor een veilige schoolzone

Voor een Veilige Schoolomgeving in Charlois

ROTTERDAM – De verkeersveiligheid rondom scholen in Charlois kan en moet beter. Veel scholen in Charlois liggen in drukke verkeersgebieden waar door automobilisten ook nog eens regelmatig veel te hard wordt gereden.

Daarom zijn een aantal bewoners uit Charlois maandag 22 september een online petitie gestart, waarmee zij de Gemeente Rotterdam oproepen meer oog te hebben voor verkeersveiligheid rondom scholen. Ook zouden zij graag zien dat er rondom alle scholen in Rotterdam een veilige schoolzone wordt gecreëerd.

“In januari van dit jaar kondigde de Gemeente Rotterdam nog met veel tamtam aan verkeershufters harder aan te zullen gaan pakken, maar wij als bewoners merken daar nog maar vrij weinig van” aldus voorzitter Rick Timmer van de bewonersorganisatie BOCL.

De BOCL organiseerde de afgelopen 2 jaar diverse verkeersacties in Pendrecht. Daarbij werden automobilisten die te hard reden in 30 Km gebieden op een ludieke wijze aangesproken op hun rijgedrag. Vooral rond scholen kan dit gevaarlijk situaties opleveren. Ook hielden zij op eigen initiatief snelheidsmetingen in 30 Km zones, waarbij de hoogst gemeten snelheid 150 Km/uur bedroeg.

“De politie moet gewoon meer controleren en handhaven” zegt verkeersouder Christina van OBS Over de Slinge. “Ook de gemeente Rotterdam heeft hierin als wegbeheerder haar verantwoordelijke taak. De gemeente zou b.v. de 30 Km wegen anders moeten inrichten zodat hoge snelheden niet meer gehaald kunnen worden,” aldus de heer Timmer.

De komende tijd willen de bewoners alle scholen in Charlois afgaan, om ouders van leerlingen, leerkrachten, en leerlingen te vragen de papieren petitie te ondertekenen.

Bewoners uit Charlois die de online petitie mede willen ondertekenen kunnen dat via deze

link doen.

Naar verwachting zullen de bewoners begin november de petitie aan de leden van de Gebiedscommissie Charlois en de Gemeente Rotterdam gaan aanbieden.