Pitchen voor impact in je wijk

Ondernemende bewoners die een wijkonderneming of BewonersBedrijf willen starten, kunnen zich nu aanmelden voor ‘Pitchen voor impact in je wijk’. Dit is een initiatief van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) en de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM).

Zij adviseren en investeren in ondernemende burgers die als collectief een onderneming starten om daarmee de wijk te verbeteren, en zijn altijd op zoek naar kwalitatief goede wijkondernemingen of BewonersBedrijven. Bewonersgroepen met een onderneming (in oprichting) kunnen zich nu inschrijven voor de pitch op 12 november.

Geïnteresseerde bewonersgroepen dienen uiterlijk 13 september een samenvatting van het doel, de visie en de activiteiten van hun onderneming in. LSA en KNHM Participaties BV selecteren op basis van deze inzendingen tien bewonersgroepen die deelnemen aan het pitchtraject. Deze bewoners krijgen een workshop en een coach om hen te helpen met het schrijven van een ondernemingsplan. Vijf van hen mogen deze plannen daadwerkelijk pitchen voor LSA, KNHM Participaties BV en eventuele andere partners.

Kijk voor meer informatie, alle voorwaarden en om aan te melden op de website.