Plannen voor het busvervoer per 2014: alleen bus 68 nog?

In 2014 staat het openbaar vervoer in Rotterdam ingrijpende gevolgen te wachten. Voor Pendrecht zou het betekenen dat alleen nog bus 68 over blijft.
inno-V heeft samen met de Stadsregio Rotterdam en gemeenten in de regio verschillende scenario’s onderzocht hoe de bezuinigingen op het openbaar vervoer vanaf 2014 kunnen worden doorgevoerd. Het is nog niet definitief, maar geeft wel een schokkend inzicht in wat men van plan is.

In dit document, Toekomstscenario’s Busnet Stadsregio Rotterdam, valt het allemaal te lezen:

http://www.stadsregio.info/documenten/ovalg%202012-04-25%20eindrapport%20toekomstscenario’s%20busnet.pdf

Voor Pendrecht betekent dit het volgende:

-Lijn 67 vervalt: Pendrecht valt binnen 1.200 m van metrostation Slinge en wordt ontsloten met lijn 68 en 69. Eventueel kan maatwerkvervoer hier een oplossing bieden.

-Lijn 68 Zuidplein – Heijplaat zou ook tot Slinge gereden kunnen worden: dit zou echter wel leiden tot een extra overstap voor reizigers die met een bus op het Zuidplein aan komen. Daarom hebben we deze lijn toch naar Zuidplein
doorgetrokken. Deze lijn kan worden gebruikt om gebieden die verder van de metro liggen, maar nog wel binnen het gedefinieerde invloedsgebied van 1.200 meter. vallen extra ontsluitingskwaliteit te bieden. De route kan dan via de
Dorpsweg of de Slinge naar Zuidplein. Wij hebben gekozen voor de Slinge,vanwege de overstap op de metro aldaar en de verwachting dat de vervoerwaarde hoger is dan langs de Dorpsweg. In het Waalhavengebied wordt in de ochtendspits richting Heijplaat via de van Weerden-Poelmanweg gereden en in de richting Zuidplein in principe buitenom via Waalhaven Zuidzijde.

Ook in de rest van Rotterdam-Zuid, en op noord, zijn dergelijke ingrijpende wijzigingen te verwachten.

Waar is de goeie ouwe tijd toen Pendrecht nog verschillende buslijnen had die om de 10 minuten reden? Het is te hopen dat deze plannen niet worden doorgezet, want dat zou voor Pendrecht rampzalig zijn.