Presentatie van voorstellen verbetering verkeersveiligheid