Priesterfeest Achille Waffo in de Sint Bavokerk

Pater Achille Waffo viert eind deze week zijn 10-jarig priesterfeest.
Pater Achille Waffo viert zijn 10-jarig priesterfeest. Hij maakt deel uit van de communiteit Paters Spiritijnen, die in de pastorie van de Sint Bavokerk aan de Slinge wonen. Tien jaar geleden kwam hij, net als priester gewijd, naar Nederland om het pastoraal team van Rotterdam Zuid West te versterken. In 10 jaar tijd is er het nodige veranderd. Er is een samenwerkingsverband, een federatie, opgericht van vijf katholieke parochies in Rotterdam-Zuid, Ridderkerk en Barendrecht. Het pastoraal team bestaat uit drie priesters (de Spiritijnen) en een pastoraal werker. Zij zijn verantwoordelijk voor de vijf parochies. Het 10-jarig priesterfeest van pater Achille Waffo is een mooie aanleiding om een aantal activiteiten te organiseren en daar tevens een goed doel aan te koppelen.

Dit zijn de activiteiten:

*Mini-symposium
Vrijdag 10 juli 18.00 uur, Emmaüsgangers, Reyerdijk 67 (IJsselmonde).
Ten behoeve van het ziekenhuisproject: Case de Santé ‘La Vié’. Daarbij wordt een soepmaaltijd geserveerd tegen een vrijwillige donatie/gift. Gastspreker: Dr. Josaputra van de Medical Foundation Kameroen.
Aanmelding voor het mini-symposium is gewenst in verband met de beperkte beschikbare ruimte. Dit kan via achille.waffo@planet.nl of via het secretariaat van de Emmaüsgangers: 010-4830811 of e-mail emmausgangers@hetnet.nl.

*Concert
Zaterdag 11 juli 18.00 uur Sint Bavokerk, Slinge 775.
Met medewerking van het Ritmische koor St. Bavokoor uit Brussel met pater Aurelien pater Achille. Na afloop is er een feestavond waarbij iedereen is uitgenodigd in de zalen onder de kerk.
Toegang gratis. Een donatie/gift wordt zeer op prijs gesteld, ten behoeve van het ziekenhuisproject Case de Santé ‘La Vie’.

*Eucharistieviering
Zondag 12 juli 10.00 uur Emmaüsgangers, Reyerdijk 67 (IJsselmonde).
Plechtige eucharistieviering uit dankbaarheid met receptie na afloop. Met medewerking van het Gemengd koor, Migrantenkoor, Koor Cleophas, Koor uit Brussel.
Tijdens de viering zal een extra collecte plaatsvinden. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het ziekenhuisproject Case de Santé ‘La Vie’.