Professionals tuinieren voor bewoners

Op de laatste Pendrechtdis op 21 mei werd er een basis gelegd voor een plein met een zomerse uitstraling. De roep om meer groen op Plein 1953 is op iedere bijeenkomst met bewoners te horen. Professionals trokken de tuiniershandschoenen aan en plantten bloemen voor de bewoners van Pendrecht.
Op de foto’s zijn Debby Smit en Sonja Krijgsman, maar ook buurtmeester José Andrade, pastor Kees Bruin en wijkregisseur Harry de Boer druk bezig om de plantenschalen te vullen met fraai zomergoed.

Op de Pendrechtdis werd ook teruggekeken op één jaar Servicepunt Pendrecht. Het Servicepunt blijkt een succes. Veel mensen kennen de weg naar hun hulpverleners en er wordt goed samengewerkt door de verschillende professionals in het centrum.

De deelgemeente Charlois wil in iedere wijk een dergelijk centrum openen. Daarbij is de hulp van corporaties en andere instellingen hard nodig.

Als feestelijke afsluiting van het éénjarig bestaan van het Servicepunt Pendrecht lieten vertegenwoordigers van de deelgemeente Charlois ballonnen de lucht in. De ballonnen hadden in dit geval de vorm van ……. champagneflessen.

Op de Pendrechtdis wordt iedere keer een overzicht gegeven van de projecten, die er in Pendrecht onder de noemer van Pendrecht Zet Door lopen. Met een gezamenlijke lunch en presentaties wordt de samenwerking tussen de professionals in Pendrecht bevorderd.