Prolongatie kerstconcert in Sint Bavokerk

Voor de tweede keer wordt het kerstconcert in de Bavokerk aan de Slinge georganiseerd.
Koorzang en samenzang zijn de belangrijkste ingredienten voor dit concert.
Toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
Zondag 21 december Kerstconcert in de St. Bavo. Vorig jaar was de eerste keer dat er door o.a. de koren van de O.L.V. van Lourdesparochie een kerstconcert werd georganiseerd. Het was een groot succes.
Daarom is er dit jaar ook weer een kerstconcert waarbij ook de samenzang weer een onderdeel zal zijn.
Op het programma staan onder andere:

Dames- en Herenkoor Sint Bavo
Jongerengroep de “Spirit”
Pastor Joop Visser
Ritmisch koor Sint Bavo
Het Priesterkoor

U bent allen van harte uitgenodigd. Van 16:00 – 17:30 uur. Na afloop van het concert wordt er chocolademelk en bisschopswijn geschonken.