Rectificatie over bericht Educatief Centrum Pendrecht

Het misverstand is ontstaan door het nieuws van vorig jaar dat er een internaat zou komen. Daar is wel sprake van geweest, maar dat is nooit gerealiseerd. Op de beneden etage zit nu het Educatief Centrum Pendrecht. Dat is uiteindelijk de naam geworden. Eerst heette het centrum Horizon, maar uiteindelijk heeft het bestuur en de directeur gekozen voor de naam Pendrecht.
Boven zit de eigenaar van het pand. Dat is een culturele stichting. In de Kijkerd en Vitaal Pendrecht gaan nog informatie inwinnen over deze stichting. Mehmet Cerit zegt: “We huren onze ruimte van hen, maar dat is ook alles. Het is in ieder geval geen internaat. Daar zou je een aparte vergunning voor moeten hebben. Er vinden boven bijeenkomsten plaats. Meer weet ik ook niet. Ik zou graag hebben, dat jullie dat rectificeren.”
Natuurlijk doen we dat.
Mehmet voegt er overigens aan toe dat er op 12 november in het Educatief Centrum Pendrecht een iftar-maaltijd is en dat er op 27 november een open dag zal zijn. Die iftar-maaltijd staat open voor iedereen, die komen wil. De maaltijd begint om 17:30 uur, Iedereen wordt verzocht iets eerder aanwezig te zijn.
Over 27 november volgt nog nader nieuws.

Vitaal Pendrecht biedt bij deze zijn welgemeende excuses aan aan de sympathieke directeur van het Educatief Centrum Pendrecht op de foto rechts aan het hoofd van de tafel met Lionel Martijn in het Turks Huis tijdens de iftar-maaltijd op 30 oktober.