Red de BUS in Charlois

Charloisers willen een goed en FIJNMAZIG open vervoer! Daar is een actiecomité voor in het leven geroepen. En dat comité wil 8 juni van 19:30 tot 21:30 uur haar stem laten horen op het Staduis in de commissie.

Het comité is van de SP, maar ja er moet iemand het voortouw nemen, toch?

Het vervoer in en rond Pendrecht naar verzorgingshuizen en ziekenhuizen is voor veel ouderen in de wijk van groot belang.

Dus woensdagavond 8 juni

19:30 tot 21:30 uur naar het Stadhuis!