Regionale dag LSA in Pendrecht over de Pendrecht Universiteit

Zaterdag 14 februari vindt er in Pendrecht een bijeenkomst plaats van het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtstwijken (LSA) en het onderwerp is de Pendrecht Universiteit. Zie www.lsabewoners.nl
DE ROLLEN OMGEDRAAID
In de Rotterdamse wijk Pendrecht worden de rollen nu eens omgedraaid. Niet ambtenaren, welzijnsprofessionals of corporatiemedewerkers vertellen hoe het moet. Nee, zij volgen college van bewoners. De Pendrecht Universiteit is een zelfstandige onderneming, waarin alle activiteiten van
de Bewonersorganisatie Pendrecht zijn ondergebracht.
Het kenniscentrum van en voor bewoners waarbinnen ontmoeting, uitwisseling en activering van bewoners wordt
gecombineerd met het informeren van professionals.
Bewoners vertellen hun verhaal vanuit de huiskamer aan professionals. Bewoners worden ondersteund in het nemen van initiatieven: van theaterprojecten in de wijk tot het inrichten van een rollator-werkplaats om oudere wijkbewoners te helpen. Ook een bewonersinitiatief als het Kangarooproject waarbij wijkbewoners gezamenlijk in een groep toegroeien naar een wensberoep zullen we deze dag nader bekijken.
Onder het motto meeliften en ver komen dragen de
deelnemers tegelijkertijd ook bij aan de samenhang in de
buurt. Net zoals een echte universiteit kent de Pendrecht
Universiteit verschillende faculteiten waarin de activiteiten zijn ondergebracht: een sportfaculteit, historische faculteit, theologische faculteit of faculteit van de vernieuwing.
Op deze dag zullen we verschillende faculteiten en hun
activiteiten bezoeken. Bewoners vertellen over hun
initiatieven, de Pendrecht Universiteit en hoe dit het samenleven in de wijk verandert. Aan het eind van de dag gaan we samen op zoek naar succesfactoren die u
aanknopingspunten geven voor uw werk in de wijk.
Oudkerkhof 13b – 3512 GH Utrecht
Telefoon 030 – 231 75 11
www.bewoners.nl
www.kanwel.nl
VOOR WIE
De regionale praktijkdagen worden georganiseerd voor bewoners uit de aandachtswijken om iets op te steken van de aanpak in andere wijken. Het uitwisselen van de ervaring die bewonersorganisaties hebben opgedaan staat hierbij centraal.
KOSTEN ADRES
Er zijn geen kosten verbonden aan Restaurant de Zuiderkroon
deelname.

Aanmelding is verplicht.

Vlissingenplein 108
Rotterdam

PROGRAMMA
09.45 Ontvangst met koffie
10.15 In de collegebanken: alles over
de Pendrecht Universiteit
11.00 Bezoek aan diverse faculteiten
en activiteiten
12.30 Lunch in restaurant de Zuiderkoon
13.30 Op zoek naar de kracht van
de universiteit
14.30 Verassende afsluiting
14.45 borrel & napraten
Rotterdam
Pendrecht
Regio
Zuid-West

Aanmelden kan via de e-mail: lsa@lsabewoners.nl