Ria Warnaar spreekt haar zorg uit tegenover burgemeester Ahmed Aboutaleb

Ze werd door de opbouwwerker, Rieks Westrik, opgehaald en stond al klaar met alles wat ze nodig had om de burgemeester van Rotterdam te vertellen dat het wijkgebouw de Middelburgt onmisbaar is voor alle bewoners in Pendrecht om elkaar daar te ontmoeten en aan de activiteiten deel te nemen. Om op tijd op de afspraak te zijn werd toch nog spannend, want rijdt maar eens met een auto van Pendrecht naar de Coolsingel. Gelukkig was er een parkeerplekje vrij op de Meent en beenden ze samen naar de Coolsingel 40.
Op weg naar het Stadhuis was ze al behoorlijk op temperatuur gekomen.
Ria Warnaar is onderhoudend gezelschap. Dat kwam later in het gesprek met de grote baas van Rotterdam goed van pas.
Na de formaliteiten in de hal van het Stadhuis werd de kamer van Ahmed Aboutaleb opgezocht. Het Stadhuis van Rotterdam blijft een prachtig gebouw. Die koepel moet toch zo’n beetje de symbolische knop op Rotterdams vlaggenmast zijn. De rol van het gemeentehuis zou in haar betoog aan het adres van de burgemeester nog herhaaldelijk terugkomen.
Hij stond al te wachten met een cordon van kabinetspersoneel om zich heen. Er werd thee en koffie gebracht en Aboutaleb’s persoonlijke assistent, Henk van de Kamp, bleek de vierde gesprekspartner in de sofa’s rond een lage salontafel met wat boeken erop.
Er volgden wat inleidende woorden, voordat de vraag kwam: “Mevrouw wat wilt u met me bespreken?” Zij had de belangrijkste punten op papier gezet en vroeg Aboutaleb die voor te mogen lezen en er daarna met in gesprek te gaan. De burgemeester luisterde aandachtig en stelde soms wat gerichte vragen. Hij verbaasde zich over het feit dat er twee kerken waren gehuisvest in een wijkgebouw. Dat zou eigenlijk niet moeten kunnen in een gesubsidieerd gebouw. Er is toch scheiding van kerk en staat in Nederland. Ria weet niet beter dan dat haar kerkgemeenschap, de Immanuel gemeente, in het wijkgebouw zit en trouwens ook in de oude Middelburgt vierde dit kerkgenootschap haar diensten. Immanuel betekent God met ons, dus dat moet volgens haar allemaal goed komen.

De kern van haar betoog was dat Rotterdam niet zonder Stadhuis kan en Pendrecht niet zonder de Middelburgt. Zeker niet omdat Pendrecht nu een beetje uit de put aan krabbelen is en van het Vogelaarwijk-imago afkomt. Omdat velerlei mensen, jong en oud, elkaar in het wijkgebouw ontmoeten is een vereiste, dat de Middelburgt blijt. Zo’n voorziening voor iedereen is onmisbaar in de wijk. Alle wekelijkse activiteiten uit elkaar trekken naar een restaurant en naar gebouwen en ruimten buiten de wijk zou funest zijn voor de samenleving in Pendrecht.

Hij reageerde met het uitleggen van zijn rol in de stad. De Deelgemeente is verantwoordelijk in dit geval en zij zou vooral daar haar punt moeten maken.

Ria heeft daar echter geen enkel vertrouwen in, maar begreep de rolverdeling. Hij zou in ieder geval contact opnemen met de voorzitter van de deelgemeente, Ed Goverde, en hoopte dat er in de deelgemeenteraad aandacht zou zijn voor haar verhaal.

In die deelgemeenteraad is echter de beslissing al genomen en de raad bleek unaniem voor het plan om de Middelburgt te sluiten en het Kinder Service Hotel erin onder te brengen.

Afgesproken werd dat Henk van de Kamp nog nader contact met haar op zou nemen en de zaak verder af zou wikkelen voor de burgemeester van Rotterdam.

Ria kijkt terug op een zinnig gesprek met een heel vertrouwd karakter. Er werden en passant dan ook allerlei persoonlijke dingen uitgewisseld. Aboutaleb is een prachtig verteller en Ria heeft diezelfde eigenschap.
Never a dull moment.

Tot slot ging ze met Aboutaleb op de foto voor het schilderij met een klassiek Rotterdams tafereel in beeld gebracht door een Hollandse meester.
Jammer dat de belichting in de burgemeesterskamer wat tegenviel. Maar ja dat maakt het plaatje deste warmer. En geeft goed de sfeer weer van een hartelijk gesprek.

En wie weet heeft haar betoog en het vervolggesprek met de deelgemeente succes.