Rick Timmer oriënteert zich breed op BuurtBestuurt

Hij heeft nu twee keer de bijeenkomst van BuurtBestuurt Sliedrechtbuurt geleid en wil zorgen voor een swingende groep bewoners, die de buurt schoon, heel en veilig houden.

Dat kan via BuurtBestuurt, maar de bijeenkomsten lopen nog niet zoals hij dat graag zou willen.

Hij ging op zoek in de bakermat van BuurtBestuurt. De plek waar het allemaal begon rond wijkagent Hans Hoekman. Hij sprak daar in het Nozepandje aan de hooidrift 45 met gebiedsnetwerker Niels Hoogwerf.

Rick gaat nog een keer terug en op bezoek bij de groepen aan de Essenburgsingel en de Brancobuurt.

Hij kreeg trouwens allerlei goede tips van Niels Hoogwerf.

Maandag 4 augustus is overigens de volgende bijeenkomst van de Sliedrechtbuurt. Niels komt daar ook heen.

Rick hoopt dat er veel bewoners uit de buurt de weg naar Plein 1953 nummer 192 weten te vinden. BuurtBestuurt Sliedrechtbuurt begint om 19:00 uur.

Kijk ook eens op www.buurtbestuurt.nl.