Ruud Pesik’s laatste reis

Op zaterdag 9 februari overleed Ruud Pesik. Een bekende in zijn buurt, maar ver daar buiten. Hij was koster in de Sint Bavokerk en speelde een fantastische rol in de Pendrecht Monologen, de eerste serie voorstellingen van het Pendrecht Theater.

Vrijdag 15 februari was er om 9:30 uur een mis voor Ruud in de Sint Bavokerk. Maar liefst 6 pastors gaven leiding aan een indrukwekkende mis.

Een geëmotioneerde pastor Frans Timmermans bracht de persoon van Ruud heel mooi in beeld en ook de penningmeester van het parochiebestuur Anja Boeije deed dat op haar manier.

De kerk zat vol leden van de parochie, maar ook met mensen die weinig met de kerk op hebben, maar toch voor Ruud naar de mis gekomen waren. Vertegenwoordigers van allerlei organisaties, die Ruud hadden leren kennen als een actieve deelnemer aan de samenleving.

En voor Ruud was ook het koor olv Rien van Keulen nadrukkelijk aanwezig.

Na de mis gingen veel mensen naar de Zuiderbegraafplaats om de begrafenis bij te wonen.

Pastoor Achille Waffo leidde de ceremonie bij het graf van Ruud.

Zijn oudste dochter bedankte iedereen, die gekomen was en in de aula van de begraafplaats wensten velen Elly en de familie veel sterkte met het enorme verlies dat zij ondergingen.

In zijn weblog schrijft dagburgemeester Mario Bosch een mooi in memoriam over een vriend van de wijk Pendrecht, die Ruud nog lang zal blijven herinneren.