Samenwerking tussen Aafje thuiszorg huizen zorghotels en Thuiszorg Rotterdam

Rotterdam, 1 juli 2011 – Aafje thuiszorg huizen zorghotels en Thuiszorg Rotterdam hebben een intentieverklaring ondertekend om te onderzoeken hoe tot verregaande samenwerking gekomen kan worden. Een bestuurlijke fusie is het uitgangspunt.
Beide organisaties hebben als doel het beste te willen voor zowel klanten als medewerkers.
Hiervoor is het noodzakelijk de organisaties financieel gezond te houden. Aafje en Thuiszorg Rotterdam zien in elkaar een geschikte samenwerkingspartner om dit doel te bereiken.
De meerwaarde van de fusie is vooral gelegen in de mogelijkheden die beide organisaties zien om tot gecombineerde aanbiedingen en arrangementen te komen die het beter mogelijk maken voor klanten om langer in een goede situatie thuis te blijven.
Beide organisaties hebben het kleinschalige gebiedsgerichte werken als één van de belangrijke uitgangspunten. Een sterk groot verband is een belangrijke voorwaarde.

Begin juli wordt bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) melding gedaan van dit voornemen tot fusie. Na een positief besluit van alle partijen zal bepaald worden hoe de precieze invulling van de samenwerking eruit gaat zien. Bij een bestuurlijke fusie zal er één Raad van Toezicht en één Raad van Bestuur worden gevormd voor Aafje en Thuiszorg Rotterdam. Beide organisaties zullen vanuit de nieuw op te richten holding worden aangestuurd.

Over Aafje
De naam Aafje is geïnspireerd door Aafje van Hulst. Zij was één van de leidende vrouwen die de basis legde voor ons werk van nu. Met professionaliteit en ondernemerschap. Zó willen ook wij ons onderscheiden. Aafje helpt klanten thuis én klanten kunnen bij Aafje wonen en logeren. Aafje is altijd in de buurt. Met thuiszorg, huizen en zorghotels. Ruim 6.000 enthousiaste collega’s, vrijwilligers en stagairs zetten zich iedere dag in om onze 11.000 klanten de zorg te geven, die we onze eigen ouders ook toewensen. Aafje biedt zorg in de regio Rotterdam, Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard en de Drechtsteden www.aafje.nl.

Over Thuiszorg Rotterdam
Thuiszorg Rotterdam is de grootste thuiszorgaanbieder van Rotterdam en heeft een breed zorgaanbod: van huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging tot gespecialiseerde verpleging. De organisatie heeft 110 jaar ervaring en is dankzij ruim 2.500 gemotiveerde werknemers goed vertegenwoordigd in alle wijken van Rotterdam en Schiedam. De nieuwe wijkgerichte manier van werken met kleine geïntegreerde teams realiseert laagdrempelige, goede zorg rondom de cliënt. In totaal krijgen 12.000 cliënten professionele zorg. Kijk voor meer informatie op www.thuiszorgrotterdam.nl.