Servicemedewerker, Kelvin Onyenze, werd chief in Nigeria

Er is niks aan hem te merken. Hij is even vrolijk en blijmoedig als toen hij op vakantie ging naar Nigeria. Hij komt uit het oostelijke deel van dat grote West Afrikaanse land. Het land waar de Igbo’s wonen.
Kelvin Onyenze is Igbo en niet zomaar één. Hij werd op zaterdag 18 december 2010 in zijn geboorteplaats Eziowerre Umuonyaha, Orodo gekroond tot chief van zijn stam en zeg maar zijn geboortestreek. Dat was voor hem en zijn vrouw een zeer eervolle gebeurtenis.
Op de foto staan ze samen voor het paleis van de koning en tonen trots de versierselen die er horen bij het chiefschap. Op het schild staat zijn volledige naam.
Zijn koning, Eze Nelson Dike Eze Udo II, verrichtte de officiële handeling en de vrouw van de koning hing mevrouw Onyenze ook versierselen om en werd benoemd tot Lolo. Dat hoort er allemaal bij als je chief wordt.

Maar hier in Pendrecht blijft Kelvin gewoon dezelfde en doet even opgewekt zijn werk als voor 18 december.

Misschien is hij, omdat hij zo’n afkomst heeft wel zo betrouwbaar. Zij collega’s en zijn chef, Harry de Boer, doen nooit een vergeefs beroep op hem. En bewoners weten ook wat ze aan Kelvin hebben.

Kelvin, het is misschien een beetje laat, maar alsnog van harte gefeliciteerd met je eervolle functie in Nigeria.