Sfeervol kerstconcert in Open Hofkerk

Zondagmiddag 23 december vond in een volle Open Hofkerk een mooi en sfeervol kerstconcert plaats met uitbundige orgelbegeleiding van Arjan Breukhoven en samenzang van traditionele kerstliederen als “Ere zij God”, naar bewerking van Nico de Mol.
Zondagmiddag 23 december vond in een volle Open Hofkerk een mooi en sfeervol kerstconcert plaats met uitbundige orgelbegeleiding van Arjan Breukhoven en samenzang van traditionele kerstliederen als “Ere zij God”, naar bewerking van Nico de Mol.

Iedere plek rond de preekstoel was bezet met stoelen voor de verschillende koren. Het Christelijk Mannenkoor Rotterdam-Zuid, het Gospelkoor Rhythm en het Open Hofkoor zorgen bij elkaar al voor een gevulde kerk. Er waren zondag 23 december in de kerkruimte zelf extra stoelen bij gezet.
Het publiek kreeg waar voor haar ‘geld’. Geld?
Het concert was gratis. De collecte aan de uitgang even buiten beschouwing gelaten dan.
Organisator Jan van Dijk opende het concert met de mededeling dat men van de in het programma aangekondigde pauze afzag en dat iedereen wel mee moest zingen om te laten horen dat de Heer niet voor niks geboren was. Die oproep was niet tegen dovemansoren gericht.
Het eerste gezang werd door de bezoekers en de koren samen gezongen: “Hoe zal ik U ontvangen”

Vervolgens zong het Open Hofkoor onder leiding van Jan van Dijk en met orgelbegeleiding van Arjan Breukhoven delen uit de kerstcantate “Eeuwenlang verwacht” van Tim van der Weide:
Gaat die nacht dan nooit voorbij
Wat al eeuwen is verteld
Nu daagt het in het Oosten

Samen zong men: Daar is uit ’s werelds duist’re wolken

Het gospelkoor Rhythm bracht onder leiding van Nico de Mol:
Calypso Carol
The Chrystmas Way met op de dwarsfluit Janneke Bos
Beautiful Star of Bethlehem

Het Christelijk Mannenkoor Rotterdam-Zuid zong onder leiding van Paul Jonkers:
De sterre gaat stralen
De engelen en de herders
’t Was nacht in Bethlehem’s dreven

Vervolgens werd samen het “Eer zij God in onzen dagen” gezongen.

Rhythm ging in een iets hogere versnelling en kwam in beweging bij:
Come on, ting those bells
Go, tell it on the mountain
En zette Stille Nacht in dat uiteraard met de andere koren en de concertgangers werd samengezongen.

Het Open Hofkoor vertolkte vervolgens delen uit de Kerstsuite “Een Kind is ons geboren” van Tim van der Weide
Gloria + O Kind ons geboren (ook samen met de andere koren)
Gloria + Nu zijt wellekome
Gloria + Komt laten wij aanbidden

Het Christelijk Mannenkoor Rotterdam-Zuid sloot af met:
O Jesulein süss
Leise rieselt der Schnee (met het Open Hofkoor)
God’s Choir

Alle koren zongen daarna:
Engelkoren zongen van God’s glorie

Het Kerstconcert werd traditioneel besloten met: “Ere zij God”

Wijkpredikant At Polhuis bedankte iedereen voor zijn komst en beval de collecte aan. Hij wees het publiek op de komende zondagmiddagconcerten op: 17 februari 2008 met een orgel en dwarsfluitconcert en op 27 april 2008 met ensembles, orgel- en piano-uitvoeringen.

Het publiek, de muzikanten en de organisator waren erg tevreden met het Kerstconcert. Er zijn al plannen om het volgend jaar met misschien nog een extra koor uit de volle evangelie gemeente erbij tot een nog grootser concert te komen.