Sjannie de Mooij kreeg Karel de Stoutespeld op nieuwjaarsbijeenkomst

Met enige verbazing reageerde Sjannie op het verzoek van Ed Goverde, voorzitter van de deelgemeente Charlois, om naar voren te komen in een wat rumoerig Grand Café/Restaurant Zuiderkroon. Zij hoorde de tekst van Ed Goverde aan en wilde ook graag meteen reageren. Want Sjannie vindt wat er in de straat gebeurt niet alleen haar verdienste, maar daar komen ook een heleboel buren bij en trouwens ook hulp die de straat van beroepskrachten krijgt.

Dat kan nou allemaal wel zo zijn, maar toch!

De tekst van ed Goverde zegt het misschien het best:

Vanaf het ontstaan van het project Sociale Vernieuwing en Opzoomeren is Sjannie de Mooij de centrale spil geweest in de Halsterenstraat om de sociale cohesie in de straat op peil te houden. Zij heeft al haar kennis en ervaring van het speeltuinwerk en als docente op de VMBO Zuid ingezet om iedereen in de straat bij de ‘les’ te houden. Vooral de kinderen hebben daarbij voor haar steeds centraal gestaan. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst is haar lijfspreuk. Haar leermeester was Frans van der Wielen de leider en later voorzitter van de Bouwspeeltuin Pendrecht 7. Zij liep er stage en was er jaren vrijwilligster.
Het Opzoomeren begon pas goed toen zij met één van haar buurvrouwen Anneke en hun beide kinderen naar Opzoomerregisseur Ben van Zanten ging en zich opgaven voor een straatactiviteit in 1994. Iedereen in de straat werd ingeschakeld om op het pleintje van speeltoestellen te voorzien. De trotoirbanden werden geverfd en jaarlijks werd de verflaag vernieuwd. Sjannie Opzoomerde met een groepje uit de straat, maar die groep moet altijd één gangmaker hebben en die gangmaker is echt Sjannie de Mooij.
In 2000 toen allerlei mensen vertrokken vanuit de straat naar de Tiengemetenflat en dergelijke, dreigde het Opzoomeren in de straat in elkaar te zakken. Het groepje werd heel erg klein en de kinderschaar, die bij haar langskwam met de vraag naar de volgende activiteit groeide. Sjannie heeft vanaf dat moment alles op alles gezet om steeds professionele ondersteuning te krijgen bij de activiteiten. Opbouwwerk, TOS, Mensen maken de Stad, de Nieuwe Unie/Woonstad Rotterdam, deelgemeente, theatergroepen, maatschappelijke stagiaires wen niet in de laatste plaats haar eigen familieleden, collega’s en vrienden allemaal werden ze ingeschakeld om tot fantastische activiteiten in de straat te komen.
Het straatdiner met eten uit elkaars keuken werd een vaste jaarlijkse activiteit. Ook het uitstapje om met elkaar de straatafspraken nog eens te herhalen. Sjannie regelde het allemaal en op haar manier en zorgde ervoor dat de financiën en ondersteuning rond kwamen.
Zij zorgde ervoor dat in haar straat de Fijn op het Plein Show van TOS een succes kon worden en nu door TOS op allerlei plaatsen wordt uitgevent. Zij regelde dat het rattenvangersproject van het fanfarecorps Ahoy een doorslaand succes werd. Was Ahoy niet op de fles gegaan dan zouden er vast veel nieuwe leden van het corps uit haar straat gekomen zijn.
De film ‘Het Opzoomert in mijn Kop van TVRijnmond en ROTheater werd samen met haar en door haar vasthoudendheid een doorslaand succes. Onlangs kwam de film nog op de nationale tv en Sjannie krijgt dan opnieuw van alle kanten reacties van mensen die denken dat Jos een echte straatbewoner is en net als zij zichzelf speelt. Het heeft haar forse moeite gekost om met naam en toenaam mee te spelen in de film. Zij blijft het liefst ivm haar werk op de achtergrond.
Toen op die onzalige oudejaarsnacht van 2005 op 2006 een aantal speeltoestellen in de fik gingen liet zij niet af om voor de gedupeerde kinderen op te komen en wist zij portefeuillehouder Dominic Schrijer te overtuigen dat er ondanks allerlei bedenkingen (eerste de daders straffen en de straat ervoor laten zorgen dat zij zichzelf aangeven, voordat er nieuwe spullen komen) toch nieuwe toestellen moesten komen. Zaterdag 13 januari 2007 was het groot feest in de straat toen de speeltoestellen werden opgeleverd en Lionel Martijn met de kinderen in het draaitonnetje ging en een hele reeks rondjes draaiden. De kaartjes van de ballonnen, die terugkwamen uit Duistland moesten allemaal in het Duits beantwoord en de zenders bedankt worden met allerlei materiaal uit de wijk en de Halsterenstraat.
Ieder jaar wist Sjannie voldoende budget op tafel te krijgen om een tuintjesactie, een burendag en een klussendag voor elkaar te boksen. En aan het eind van het jaar krijgt iedere bewoner een presentje. Halloween is ieder jaar een echte ontmoeting tussen de kinderen en de bewoners van de straat. Aan alle Opzoomerrondes doet de straat mee en Sjannie verzorgd de aanvragen. De familie Dolmaz van nummer 9 al jaren verhuisd naar de Zierikzeestraat gaat doet nog steeds mee aan alle activiteiten.
Zij wilde ook een aparte bergruimte in de straat en kreeg het voor elkaar om de garage aan de Halsterenstraat 34 als bergruimte en activiteitenruimte voor de straat te bemachtigen.
Sjannie heeft er inmiddels voor gezorgd dat die ruimte boordevol materiaal staat om een activiteit van alle faciliteiten te voorzien. Bewoners uit de straat kunnen het materiaal via haar lenen. Sjannie zorgt er op onnavolgbare wijze voor dat het ook weer allemaal netjes terugkomt en als iets kapot is weet zij via via voor vervanging te zorgen.
Zij regelde al diverse keren straatvergaderingen met de Nieuwe Unie/Woonstad Rotterdam. En zat er achterheen dat iedereen antwoord kreeg en er niet over elkaar heen gepraat werd.
Zij droeg in 2008 de straat voor als kindvriendelijke straat en stond erop dat het in ontvangst nemen van de Opzoomer AWARD niet door haar, maar door een ander uit de straat zou gebeuren.
Ook wilde zij niet met Maxima praten maar liet ze dat doen door Abeba en Sila en vond het prachtig dat de kersverse straatbewoner Kareem foto’s van Maxima maakte en liet iedereen zijn foto’s zien. Zij zal een onderscheiding als de Karel de Stoutespeld voor haar waarschijnlijk ook op dezelfde manier bekijken.
Toch willen de bewoners in de straat dat nu een keer zij in het zonnetje gezet wordt. En graag op het jaar waarin Sjannie 65 wordt en stopt met werk, maar waarschijnlijk van zichzelf vindt dat ze in de straat nog lang niet klaar is.
Met vriendelijke groeten,
Inge van der Klooster, namens alle bewoners uit de Halsterenstraat en de aangrenzende woningen in de Melissantstraat en de Tiengemetensingel
en
Rieks Westrik

Ook Bien Hofman voegt zich bij de voordragers en voegt er aan toe dat Sjannie eigenlijk meer aan haar eigen gezondheid zou moeten denken. Sjannie lijdt al geruime tijd aan een hinderlijke ziekte, maar laat zich daardoor niet weerhouden om alles uit de kast te halen voor de straat. Een Karel de Stoutespeld vindt Bien op zijn minst een blijk van waardering die Sjannie de Mooij dubbel en dwars verdient.