Sobere maaltijd in Open Hofkerk

Ze doen dat al elf jaar samen. De rooms katholieken en de protestanten in de wijk. Niet alleen Pendrecht trouwens, maar ook Zuidwijkers en Heijplaters werden genodigd. Heijplaat ligt dan toch blijkbaar een beetje te ver weg, want die ‘broeders en zusters’ waren niet echt vertegenwoordigd.
Ze noemen het een sobere maaltijd en staan daarmee stil bij de mensen op de wereld die niet of nauwelijks besstaansmogelijkheden hebben. Solidariteit met hen die het minder hebben staat hen voor ogen.

Je werd uitgenodigd om dat wat je kon missen in een klein doosje te stoppen. De opbrengst was bestemd voor de actie schoenendoos. In schoenendozen gaat speelgoed en dat wordt verzonden naar streken op de wereld waar kinderen niet zoals hier in het westen de stapels speelgoed soms niet kunnen overzien.

De paastijd is dan ook zeer toepasselijk. De vastentijd van de roomsen, de tijd van bezinning en inkeer voor beide geloofsrichtingen.

Deze keer namen ook vertegenwoordigers van Vitaal Pendrecht deel. Er zou later in het Pendrecht Museum een vergadering plaatsvinden en pastor Johan Bos, is penningmeester van Vitaal Pendrecht. Hij had zijn medebestuursleden en de leden van de Raad van Advies van de Pendrecht Universiteit ook aan tafel gevraagd. Een mooie gelegenheid om te zien dat er veel mensen actief zijn in de wijk en wat hun netwerk is.

Elly Bakker, Corry Oosthoek en Henny Meijer zorgden dat iedereen vabn het lekker eten werd voorzien. Sober kan immers ook goed smaken. Met soep en brood kom je heel goed aan je trekken.

Gerry Hokke had één en ander goed geregeld.

Er was een eenvoudige liturgie met zang en pianobegleiding. Pastor Guus Ruijl leidde de maaltijd. Hij stond stil bij de benoeming van de nieuwe paus, die de naam Franciscus had gekozen en voor veel gelovigen een aantal hoopvolle stappen zet. Franciscus van Assissi was trouwens ook een sober en nederig mens en die houding past de kerk en haar leden in deze tijd heel goed aldus de pastor. Hij had een stuk tekst uit het evangelie van Lucas 22 genomen. In de verzen 24 tot en met 27 gaat het over wie van ons is nou het eigenlijk het belangrijkste.

Voor de grote leidsman van het gros van de aanwezigen, Jezus, was niet hijzelf dat, maar de genodigden en was hij slechts dienaar van hen. Een houding die ook de nieuwe paus aanneemt.

De vertegenwoordigers van Vitaal Pendrecht waren onder de indruk van de goeie sfeer, de warmte en geïnteresseerdheid in elkaar, die er uitging van de samenwerkende geloofsgemeenschappen in de wijk.

Daar valt veel van te leren en zijn goede lessen uit te trekken voor de Pendrecht Universiteit.

Er waren veel ouderen, maar er zijn in beide gemeenschappen ook behoorlijk wat jongere wijkbewoners. Dat was aan één tafel dan ook goed te merken.