Sobere maaltijd op 29 maart in de Credokerk

Vorig jaar was de sobere maaltijd in de Open Hofkerk. Dit jaar gaan de gemeenten en parochies uit Pendrecht, Heijplaat en Zuidwijk in de Credokerk, Scherpenhoek 5 aan de sobere dis op donderdag 29 maart om 17:45 uur.
Donderdag 29 maart is de sobere maaltijd rond 18:00 uur in de Credokerk. De deur gaat open om 17:45 uur.

De sobere maaltijd wordt meer en meer een vaste traditie in Pendrecht, Heijplaat en Zuidwijk. Het is een oecumenisch initiatief en mensen uit diverse kerken helpen mee met de voorbereiding en iedereen is welkom aan de maaltijd.

Het is een maaltijd van soep en brood uit solidariteit met hen op die wereld die niet of nauwelijks te eten hebben. Maar het is ook een maaltijd in de vastentijd, tijd van inkeer en versobering in ons eetgedrag. De maaltijd is gratis maar u bent vrij een gift te geven die we dan bestemmen voor een goed doel.

Iedereen is welkom.

U kunt zich opgeven via het strookje in de kerkbode
of
door te bellen met
mw. Lampen (4295334),
mw. Sjaan Merrelaar (4814845) of
mw. Henny Meijer (4100361).