SP en de Uitverkoop van de Zorg

Ineke Palm is van het wetenschappelijk bureau van de SP. Zij opende de bijeenkomst.

Dat ging nog zonder microfoon. Zij zei gewend te zijn aan het spreken op markten en dergelijke, dus dacht zich wel verstaanbaar te kunnen maken.

Er werden verschillende mensen aan het publiek geïntroduceerd, waaronder Leo Smits en Peter Diepenhorst.

Met elkaar schetsten ze de Uitverkoop van de Zorg.

Er was een groot publiek. Ouderen, die zich echt zorgen maken om welke kant het allemaal op gaat in de politiek.

Ze hoopten veel informatie te krijgen van inleiders.