Speelplekken worden laatste week van mei verplaatst

Aan de Dreischorstraat werd 25 april een langverwachte speelplek feestelijk in gebruik genomen.

In de Herkingenbuurt zijn grootste plannen en wordt binnenkort de speelplek Herkingenstraat/Melissantstraat aangelegd.

In de Tiengemetenbuurt zijn veel speelvoorzieningen, maar op één plek staan er voor het mooi net een paar te veel. Dat is op de plek waar de Dinteloordstraat het Fijnaartpad kruist. na gesprekken met bewoners worden de toestellen verspreid over de buurt. En dat gaat eind mei gebeuren aldus een bericht van de wijkcoördinator:

Goedemorgen,

De werkzaamheden voor de herinrichting van Pendrecht Fijnaartpad zullen in de laatste week van mei beginnen.

Bewoners van met name Fijnaartpad/Dinteloordstraat en Fijnaartpad/Wagenbergstraat vragen regelmatig naar de planning.

De grote speelplek t.h.v. Dinteloordstraat zal ontmanteld worden. Drie van de speeltoestellen worden langs het Fijnaartpad over kleinere speelplekken verdeeld. De overige speeltoestellen worden geplaatst tussen de nieuwbouwwoningen Ellewoutsdijkstraat. De speeltoestellen langs het Fijnaartpad worden geplaatst tussen verhoogde plantvakken, met name om voetballen pal voor de huizen te voorkomen. Er kon niet eerder begonnen worden doordat de randen voor de plantvakken niet eerder leverbaar waren.

Met deze herinrichting hopen we de kinderen uit de buurt voldoende verkeersveilige speelgelegenheid te bieden, zonder dat het spelen overlast geeft voor de bewoners van het Fijnaartpad.

met vriendelijke groet,

Luz Kromhout
wijkcoördinator Pendrecht en Zuidwijk