Speeltuinen willen nieuwe vereniging

Wethouder Laan heeft een nieuw beleid van de gemeente ten aanzien van de speeltuinen in Rotterdam geformuleerd. De koepel van de speeltuinen in Rotterdam, de BSW, Buurt- en Speeltuin Werk, krijgt daarin een andere. De BSW heeft trouwens ook haar eigen rol bekeken en haar organisatie veranderd. Zij wil veel meer een serviceverlenend bedrijf worden. En niet meer de koepel van de verschillende speeltuinen in Rottertdam zijn.

In de Speeltuin Weena werd een bijeenkomst gehouden om een basis te leggen voor een nieuw platform. De naam daarvan wordt VeRS, Vereniging van Speeltuinen in Rotterdam.

Opgemerkt werd dat de speeltuinen in Rotterdam nogal van elkaar verschillen. Die verschillen wil de VeRS respecteren en verder zijn er een aantal andere basisafspraken gemaakt.

Om die nog meer handen en voeten te geven werd donderdagavond in Speeltuin Weena onder het toeziend oog van de oude en nieuwe vorst afgebeeld op het Nationale Nederlanden gebouw verderop aan het Weena veel werk verzet.

Een fantastische speeltuin trouwens die Speeltuin Weena.