Spel en training op bijeenkomst Alles Kids

Deelnemers aan de startbijeenkomst Alles Kids konden aan den lijve ervaren wat de programma’s op de scholen voor de kinderen betekenen als een vorm van warming-up voor het verdere programma. Eén groep deed het sociale competentiespel met Bert Opdam en Jacqueline Venneman van de Hoeksteen en de andere groep ging met Guno Esajas, oefentherapeut en Dubbel Dribbel basketbal coach, aan de slag. Na de pauze waren er workshops.
Ilonka Terlouw, van de stichting de Meeuw en Angelique Kreemers, functionaris OKZ, hadden het programma gemaakt en hadden de leiding van de startbijeenkomst.
Op de foto de groep die met Guno Esajas in de Oosterscheldezaal van De Middelburgt het effect van zijn basketbalaanpak onderging.
De essentie van het verhaal van Guno kwam erop neer dat je je bewust wordt van de mogelijkheden van je motoriek.
Het sociale comptentiespel leert kinderen zelf keuzes maken en inzien dat sociaal gewenst gedrag niet altijd in je voordeel is. De spelers krijgen een beginkapitaal en gaan via een soort van ganzenbord naar hun bed. Wie het eerst in bed is, heeft gewonnen.