Spelen met TOS

Hier zit Kitty Kalkman met spijker en een hamer. Wie het snelst een spijker in de balk getimmerd krijgt, kreeg een hoog puntenaantal. Wat het opleverde werd niet duidelijk, maar aan het eind van de activiteit waren wel alle spijkers op.