Sprekers vanuit de deelgemeente Charlois

Er was bij de speciale bijeenkomst van de Pendrecht Universiteit ook een delegatie uit de deelgemeente, Katja Horeman en Ed Goverde voerden ook kort het woord.
Katja Horeman, gebiedsmanager van de deelgemeente Charlois voor Zuidwijk en Pendrecht en voorzitter van de deeelgemeente Charlois, Ed Goverde, voerden ook kort het woord. Zij staken de helden van de wijk een hart onder de riem en prezen de betrokken manier waarop Marja de Bruyn Woonstad geleid had en met hen had samengewerkt.

Er zaten in de mand ook cadeaus vanuit de deelgemeente, maar wat dat geweest is weet alleen Marja en natuurlijk de gevers.

Ceremoniemeester Dennis Lausberg, directeur Woonstad Rotterdam Charlois sloot het spreekgedeelte af en sprak zijn dank uit voor de samenwerking mate Marja de 6 jaar dat hij dit werk deed. Hij prees de kordate manier waarop Marja leiding had gegeven in die niet altijd even makkelijke tijd. Hijn was daarin ook weleens op een functioneringsgesprek geweest en heeft daar nog steeds goede herinneringen aan.

Hij wist zeker dat dit geen afscheid was, want dat Marja vast nog weleens een keer ergens op zou duiken in Pendrecht, Charlois en Rotterdam Zuid, vanwege haar grote betrokkenheid bij dit gebied en de corporatiewereld.