Stand van zaken 1000 kinderenproject/Kindercampus

Vitaal Pendrecht is al enige maanden in gesprek met een fonds over het programma 1000 kinderen van Pendrecht: de kans van hun leven.
Dit programma komt tot stand in nauwe samenwerking met de vier Pendrechtse basisscholen, wijkbewoners en partners zoals Woonstad Rotterdam.

In het college van de Pendrecht Universiteit op 12 juni vorig jaar werd een serieuze start gemaakt met die gesprekken. Zie bijgaande foto.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van de laatste fase, die uiteindelijk zal leiden tot een definitief voorstel aan het bestuur van De Verre Bergen.
Met elkaar is afgesproken tot 1 juni 2013 alleen met de betrokken wijkbewoners, scholen en partners over het programma te praten.
Zodoende geeft Vitaal Pendrecht iedereen de ruimte een afgewogen eindoordeel te kunnen maken. Ook worden de verwachtingen onder alle betrokkenen zo reëel mogelijk gehouden.
Het enthousiasme van betrokkenen over het programma en de trots op de inzet uit Pendrecht is groot.

Dat willen het Bestuur van Vitaal Pendrecht, de Pendrechtse basisscholen graag aan de bewoners van Pendrecht doorgeven.