Start nieuwe seizoen Open Hofkerk

Op 12 oktober geven we in de Open Hof het startsein voor het nieuwe seizoen. Ook de komende winter willen we weer allerlei activiteiten aanbieden. Als gemeente weten we ons in deze activiteiten afhankelijk van God en we willen daarom graag zijn zegen vragen..
Op 12 oktober geven we in de Open Hof het startsein voor het nieuwe seizoen. Ook de komende winter willen we weer allerlei activiteiten aanbieden. Als gemeente weten we ons in deze activiteiten afhankelijk van God en we willen daarom graag zijn zegen vragen..

De dienst begint om 10:00 en zal geleid worden door Johan Bos. Het Open Hofkoor zal meewerken in de dienst.
Na de dienst is er nog een programma. Hiervoor kunt u zich opgeven bij mw. Meijer (4100361)

Iedereen is van harte welkom