Steven de Waal leidde een discussie van een panel over het hergebruik

Links op de foto staat de gespreksleider en achter de tafel zitten: Boonzaaijer van de deelgemeente IJsselmonde, Boot van Economische Zaken, Dominic Schrijer van de deelgemeente Charlois, Bien Hofman van Vitaal Pendrecht, Arie van Neutigem van de Federatie van bewonersorganisaties van IJsselmonde en Jon van Eenennaam, projectdirecteur Herstructurering Hoogvliet van WoonbronMaasoevers. Allemaal zijn ze het er over eens, dat met deze onthulling een belangrijke stap vooruit gezet is.
Arie van Neutigem en Bien Hofman zijn ervan overtuigd dat de bewoners nog weinig van dit alles weten. Dominic Schrijer zei daarover dat dat ook lastig was, want de belangrijkste afnemer van de restwarmte zal de toekomstige bewoner van de 30.000 nieuw te bouwen woningen zijn. En die bewoners zijn nog niet bekend.
Dominic Schrijer en Bien Hofman zeiden er ook blij mee te zijn dat er langs en door Pendrecht een verwarmd fietspad komt. De vertegenwoordiger van pijpenleverancier haastte zich te zeggen, dat de isolatie zo goed is dat er niks verloren gaat. Uniek blijft wel dat gelijk met het aanleggen van een fietspad het leggen van buizen voor het warmtetracé meegaat. Er was een deelnemer aan de discussie, die de raad gaf tegelijkertijd ook andere buizen en leidingen in de grond onder handen te nemen.
Gerard Boom stelde de vraag hoeveel het uiteindelijk de consument zal gaan kosten. Hij en de beide bewoners in het panel zijn van mening, dat met een goedkoper product de toekomstige gebruikers vast ook heel erg warm voor het warmtetracé zullen gaan lopen.