Studenten Sheffield op de Pendrecht Universiteit

Maandagmorgen kwamen ze uit Sheffield via Hull naar Nederland. Tegenwind, ruwe zee, maakten van de overtocht geen prettige reis. Een aantal van hen was zeeziek geworden.
Op advies van hun Nederlandse docent, Henk Wagenaar, bekeken ze in Nederland de wijkaanpak. Volgens Henk is bij planologie niet alleen het stedenbouwkundig plan van belang maar ook en vooral de mensen en de sociale projecten.
Om die reden werd de groep woensdag 13 maart opgesplitst en ging de ene helft van de jaargroep naar Amsterdam en de andere naar Pendrecht.

Daar begon het programma in de openbare basisschool Over de Slinge, waar Sonja Ollefers hen vertelde over het Lekker Fit School-programma en het 1000 kinderen-project.
Ze gingen vervolgens op weg naar Plein 1953 en kregen bij de Social Sofa uitleg van Rineke de Graaf over dit project en de manier waarop het tot stand gekomen was. Een idee van bewoners, dat ook door hen werd uitgevoerd, maar waarbij de deelgemeente Charlois zorgde voor financien en vergunningen, Woonstad Rotterdam voor de borgsom aan Albert Heijn voor het gebruiken van hun winkelruimte en hand- en spandiensten. Het ontwerp en het mozaieken kwam van de bewoners. Een mooi voorbeeld van wat je in samenwerking kunt realiseren.
De voorstelling op de sofa geeft tenslotte een mooi beeld van het ontstaan van de wijk.

In het Pendrecht Museum vertelden Bien Hofman, Harry Kock, Rieks Westrik, Nico Ros en Katja Horeman over de wijkaanpak en over de vitale coalitie tussen bewoners, deelgemeente en woningcorporatie.
En passant kwam ook de Rollatorwerkplaats Pendrecht ter sprake en lieten Cor Hofman en Joke Spijkers zien waarom het daarbij ging.

Natuurlijk werd er uitgebreid ingegaan op de manier van werken met de Pendrecht Universiteit. Bewoners in de rol van professor en professionals in de schoolbanken om van hen te leren. De wijk als opleidingsinstituut, waar iedereen wijzer van wordt.

Tenslotte werd er teruggekeken op het programma met de vraag wat zijn de lessons learned. Dat bleek bij elkaar heel wat te zijn en een fraai beeld op te leveren. Er klonk waardering voor de betrokkenheid van bewoners bij de verbeteringsaanpak van de wijk. En ook voor het sociale programma van gemeente en woningcorporatie.

Vooral de manier van omgaan met de inbreng van bewoners via de Pendrecht Universiteit viel in goede aarde. Over niet al te lange tijd gaat Vitaal Pendrecht op onderzoek in Sheffield of het bezoek ook vruchten afgeworpen heeft. Gaat de University of Sheffield ook op college in de wijken van de agglomeratie Sheffield, waar onder andere ook Leeds en Bradford bij horen. De universiteit werd in 2001 door de Sunday Times uitgeroepen tot Universiteit van het Jaar, dus prestige heeft dit onderwijsinstituut zeker. Maar de inbreng en het meeprofiteren van de omwonenden van de universiteit kan beter.
Overigens viel de studenten ook op dat de bewoners in Pendrecht en verder in Nederland graag me je willen praten en heel gedreven kunnen praten over waar ze zich voor inzetten. Dat is in Engeland veel minder het geval. Eén van de docenten haalde ook een bezoek aan Frankrijk naar boven. Daar moet je volgens hem ook met een breekijzer te werk gaan om iets te weten te komen van de samenleving.

Alle studenten kregen een Pendrecht is Goed Bezig boodschappentas mee als herinnering. Die tassen zijn al op veel plekken van de wereld te zien. Van Canada tot Nieuw Zeeland en nu dus ook in Sheffield.

Na afloop ging Alasdair Rae, één van de begeleiders van de studenten, de wijk nog verder bekijken. De andere begeleider, Lee Crookes, ging met de groep studenten de lunch gebruiken in Restaurant Zuiderkroon. Zij maakten zich daarna op voor de reis terug via Hull naar Sheffield. Deze keer met de wind in de rug.