Succesvol Benefietconcert ten bate van de Pauluskerk

Al enige tijd staat er een extra orgel in de Open Hofkerk. Dat is maar tijdelijk. Het orgel gaat tezijnertijd naar de Pauluskerk. Het werd die kerk geschonken. ‘Ons asielorgel’ wordt het inmiddels genoemd. Zondag 3 februari was er een Benefietconcert in de Open Hofkerk ten bate van die Pauluskerk en het asielorgel speelde daarin een belangrijke rol.
Het BENEFIETCONCERT IN DE OPEN HOFKERK PENDRECHT ten bate van de Pauluskerk op zondagmiddag 3 februari werd een doorslaand succes.

Maar liefst 9 musici droegen bij aan dit concert. Dat waren:
Irene Kleijwegt, alt
Ton Severijnen, counter tenor
Blokfluitkwartet
Katja Dirven, cello
Jan Blankers, orgel
Kees van Goeverden, orgel
Jan van Dijk, orgel
Arie van der Pol, orgel

Guus Ruijl, de voorzitter van de Kerkenraad op Zuid, opende het concert. Hij sprak in zijn inleiding over het herdenkingskarakter van dit concert. 60 jaar geleden vond de watersnoodramp plaats, en later in dat jaar begon de bouw van de wijk Pendrecht, 10 jaar geleden vond in de wijk de moord op Sedar Soares plaats, een jongetje van 13 jaar dat met vriendjes sneeuwballen gooide. Hij sprak ook over het doel van het benefietconcert.
In de kerk staat al enige tijd een extra orgel. Dat orgel is een gift aan de Pauluskerk en staat zolang die kerk nog niet af is in de Open Hofkerk. “Wij noemen het inmiddels ons asielorgel”, aldus Ruijl.
Hij was verheugd dat er een delegatie uit de Pauluskerk aanwezig was en wenste iedereen een fijn concert.

Op het programma stond muziek van Scheidt, Jenkins, Purcell, Pachelbel, Bach, Handel, Pärt en Buxtehude.

Het begin was gelijk een schot in de roos:

Van Samuel Scheidt (1587-1654) werd
Echo ad manual duplex forte & lene
Op de beide orgels in de kerk gepeeld. Normaal gesproken wordt dit muziekstuk op verschillende klavieren van één orgel gespeeld. In de kerk stonden deze keer twee orgels. Een uitgelezen kans om met twee organisten het stuk op twee instrumenten ten gehore te brengen. Jan van Dijk speelde op het Vierdag-orgel en Jan Blankers deed de echo op het ‘asielorgel’. Beide organisten bleken goed op elkaar ingespeeld en zorgden voor een opening van hoge kwalitateit.

Vervolgens werd van John Jenkins (1592-1678)
-Almaine
en van
Henry Purcell (1659-1695)
-Fantazia in d
gespeeld door het Blokfluitkwartet. Fraaie muziek uit ver vervlogen tijden in een moderne kerk. Dat gebeurt allemaal bij de Zondagmiddagmuziek in de Open Hofkerk.

En dan van Johann Pachelbel (1653-1706)
“Freu dich sehr, o meine Seele” (3 variaties)
op het asiel-orgel door Arie van der Pol. Arie is net als Jan Blankers één van de organisten van de Pauluskerk. Hij zal straks wanneer het orgel zijn definitieve bestemming heeft gekregen vast meer op het instrument spelen.
Het lied is bij de kerkgangers meer bekend als – ‘t Hijgend Hert der Jacht Ontkomen – en via een YouTube filmpje is er een kort fragment te beluisteren

Daarna werd van Joh. Seb. Bach (1685-1750)

Gott lebet noch! Seele, was verzagst du doch?
en
Dir, dir Jehova will ich singen
Gezongen door Ida Kleijwegt – alt – met op het Vierdag-orgel Jan van Dijk. Ida en Jan zijn beiden organisatoren van de Zondagmiddagmuziek in de Open Hofkerk. Zij zullen vast vaker in deze combinatie te beluisteren zijn en Bach is dan natuurlijk een geweldige leverancier van prachtige liederen.

Een mooie overstap naar G.F. Handel (1685-1759)
Sarabande en Chaconne uit Suite in c mineur
Ook op twee orgels met opnieuw Jan van Dijk en Jan Blankers.

Bijzonder en nieuw in de Open Hofkerk was van Joh. Seb. Bach
Prélude, Sarabande, Bourré I-II-I en Gigue uit Suite nr. 3
op cello door Katja Dirven. Via YouTube zijn twee fragmenten uit haar optreden te beluisteren

ontroerende klanken voor een geraakt publiek. Sommigen luisterden met de ogen gesloten naar deze bijzondere kunstenares.

Door Arvo Pärt (*1935) werd
My Heart’s in the Highlands, een gedicht van Schotse dichter Robert Buns op muziek gezet en
door een countertenor en organist uitgevoerd. In dit geval Kees van Goeverden op het Vierdag-orgel en Ton Severijnen als countertenor. Beide muzikanten bliezen ook hun partij in het blokfluitkwartet en gaven een mooie vertolking met ijle hoogten van dit lied van Pärt. Een klein fragment is te beluisteren via YouTube

Het slortsuk was van D. Buxtehude (1637-1707)
Preludium en Fuga in g, BuxWV 149
op het Vierdag-orgel door Jan van Dijk. Die even alle registers van zijn lievelingsintsrument open trok en het concert tot een magnifiek einde bracht.

Er klonk een terecht en warm applaus. Dominee Dick Couvéé van de Pauluskerk vroeg daarop het woord en omschreef het werk van de kerk in aanbouw. Hij prees de muziek als de mooiste kunstvorm die er bestaat en was erg blij met het benefierconcert. Dat kan de kerk in het centrum van deze stad goed gebruiken. Haar werk wordt niet gesubsidieerd en moet het van de mensen zelf hebben.
Couvée vertelde dat 1 maart 2013 de sleutel van de kerk zal worden overhandigd en dat ergens in juni de officiële opening plaats zal vinden. De kerk zal dan in het openbaar overgedragen worden aan de minstens 1700 bezoekers, vaak drugsgebruikers, ex-gebruikers of asielzoekers. Hij sprak met eerbied en respect over deze mensen.
Hij zei dat hij eigenlijk iets vergeten was en vroeg de uitvoerende muzikanten naar voren. Hij diepte uit zijn tas voor iedereen een kaars op en ook de organsiatie van de Zondagmiddagmuziek kwam met een cadeautje.

Jan van Dijk sloot het concert uiteindelijk af met een oproep om vooral de Zondagmiddagmuziek trouw te blijven en gul te geven bij het verlaten van de kerkruimte. In de recreatieruimte was nog koffie en dergelijke en de mogelijkheid om nog even na te praten. Een snelle telling leverde een voorlopige opbrengst van € 800 op.

Teksten van de leideren:

Gott Lebet noch! Seele was verzagst du doch
Gott ist gut der aus Erbarmen alle Hilf auf Erden tut,
der mit Kraft und starken Armen
machet alles wohl und gut.
Gott kann besser als wir denken,
alle Not zum Besten lenken;
Seele so bedenke doch:
lebt doch unser Herrgott noch!

Gott lebet noch! Seele was verzagst du doch?
Bist du schwer mit Kreuz beladen, nimm zu Gott nur deinen Lauf.
Gott ist groß und reich an Gnaden,
hilft den Schwachen gnädig auf.
Gottes Gnade währet immer,
seine Treu vergehet nimmer.
Seele so bedenke doch:
lebt doch unser Herrgott noch!

Beknopte vertaling:
God leeft nog altijd en zorgt voor ons en staat ons bij met zijn kracht en genade in moeilijke tijden. Alle nood zal Hij lenigen.

Dir, dir Jehova will ich singen
denn wo ist wohl ein solcher Gott wie du?
Dir will ich meine Lieder bringen;
ach gib mir deines Geistes Kraft dazu.
Daß ich es tu im Namen Jesu Christ,
So sie es dir durch ihn gefällig ist.

Verleih mir Höchster solche Güte
so wird gewiß mein Singen recht getan.
so klingt es schön in meinem Liede
und ich bet’ dich in Geist und Wahrheit an.
So hebt dein Geist mein Herz zu dir empor,
daß ich dir Psalmen sing im höhern Chor.

Beknopte vertaling:

Ik wil Jehova een loflied zingen.
Geeft U mij de kracht en de goedheid daarvoor,
zodat die doorklinken in mijn liederen.

My heart’s in the Highlands, Robert Burns (1759-1796)

My heart’s in the Highlands, my heart is not here;
My heart’s in the Highlands a-chasing the deer;
A-chasing the wild-deer, and following the roe,
My heart’s in the Highlands wherever I go.

Farewell to the Highlands, farewell to the North,
The birth-place of Valour, the country of Worth;
Wherever I wander, wherever I rove,
The hills of the Highlands for ever I love.

Farewell to the mountains high cover’d with snow;
Farewell to the straths and green valleys below;
Farewell to the forests and wild-hanging woods;
Farewell to the torrents and loud-pouring floods.

My heart’s in the Highlands, my heart is not here;
My heart’s in the Highlands a-chasing the deer;
Chasing the wild-deer, and following the roe,
My heart’s in the Highlands wherever I go.

Vertaling:

Mijn hart is in de, Hooglanden, mijn hart is niet hier;
mijn hart is in de Hooglanden, jagend op het hert.
Jagend op roodwild, volgend de ree,
mijn hart is in de Hooglanden, waar ik ook ga,

Gegroet gij Hooglanden, gegroet het ruwe Noorden,
bakermat van moed, geboortegrond van alles wat waardevol is.
Waar ik ook zwerf, waar ik ook dool,
de bergen van de Hooglanden blijf ik altijd trouw.

Gegroet de bergen met sneeuwbedekte toppen.
Gegroet de riviermonden daar beneden, met hun groene dalen.
Gegroet de wouden, de afhangende bossen,
gegroet de stromen en donderende watervallen.

Mijn hart is in de Hooglanden, mijn hart is niet hier.
Mijn hart is in de Hooglanden, jagend op het hert.
Jagend op roodwild, volgend de ree:
mijn hart is in de Hooglanden, waar ik ook ga.

In de serie Zondagmiddagmuziek in de Open Hofkerk staat dit jaar in het teken
“Rusland in Pendrecht”

U bent van harte welkom bij de volgende concerten:

24 maart: Nathalia Savinova, cello en zang; Victor Yampolski, piano en Jan van Dijk, orgel. Werken van Bach, Handel, Vivaldi, Scarlatti en Gubaidulina.

9 juni: studenten van Codarts met de Russische organiste Anna Karpenko; Jan Pieter Lanooy en Magdalena Jones

6 oktober: medewerkenden nog niet bekend

8 december: Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Gregor Bak m.m.v. Oekraïens Ensemble Uzory

Aanvang steeds om 15.00 uur

Deze concerten worden mede mogelijk gemaakt door de deelgemeente Charlois. Er wordt samengewerkt met Vitaal Pendrecht en met Rotterdam Orgelstad.