Tafel van de Dag van de Dialoog in Kinderfaculteit

In de Kinderfaculteit stond zaterdag 8 november een tafel in het kader van de Dag van de Dialoog. Dag? Eigenlijk past het woord week beter, want van 7 tot en met 16 november worden er dergelijke tafels gehouden. Het thema: Energie van Rotterdam.
De Dag van de Dialoog zorgt al vanaf 2001 voor inspirerende gesprekken aan vele tafels in Rotterdam. Na 11 september met de vreselijke gebeurtenissen in New York, bij het Pentagon en in Shanksville Pennsylvania staken een groep Rotterdammers de koppen bij elkaar om ervoor te zorgen dat de sociale cohesie in de stad blijft bestaan. Er zou immers makkelijk een tweespalt kunnen ontstaan in de samenleving.

Dit jaar wordt voor de dertiende keer al, zo’n dag gehouden. Dag? De dialoog en tafels waaraan mensen in de havenstad zich plaatsen duurt dit jaar van 7 tot en met 16 november. En wat begon in Rotterdam verspreidde zich over Nederland. Er is een comité Nederland in Dialoog en ook in Brussel en andere plaatsen in België, maar ook in Berlijn bijvoorbeeld wordt met eenzelfde methodiek gewerkt met de dialoog.

Het thema dit jaar is: Energie van Rotterdam. Aan tafel stellen deelnemers zich voor en zeggen wat hen het eerst te binnen schiet bij het thema. Vervolgens vertellen ze elkaar een ervaring die ze opgedaan hebben met Energie van Rotterdam. Daarna praten ze met elkaar over hun droom bij Rotterdam als iedereen te maken kreeg met die energie van Rotterdam. En tenslotte parten de deelnemers met elkaar over wat ze na dit gesprek gaan doen.

Dat laatste levert vaak opmerkingen op als doorgaan op de weg die ingeslagen ben, of met extra wind onder vleugels doorgaan. Maar er groeien ook leuke initiatieven aan tafel.

In de Kinderfaculteit zat een divers gezelschap, die allemaal iets te maken hadden met de beweging, die er sinds 2003 in de wijk is.
Ella ter Kuile bijvoorbeeld, die lid is van de Raad van Advies van de Pendrecht Universiteit,
Mimount Hammouche woont in de Herkingenstraat en is op vele fronten actief geweest in de wijk. Zij heeft een tuintje op het Arboretum. En coördineert de zondagscolleges van de Kinderfaculteit. Bovendien zit zij in het bestuur van Vitaal Pendrecht.
Anne van Veenen, die schreef over het opbouwwerk in Pendrecht en met het idee van een faciliterende (voorwaarde scheppende, stichting in de wijk kwam (dat werd de stichting Vitaal Pendrecht),
Amando Monsanto, de muzikant uit de wijk, die een aantal liedjes op zijn naam heeft over de beweging in de wijk,
Dick van de Boogaard, de pionier van de wijkgemeente Slinge, die op zoek is naar groepen mensen buiten de kerk en samenwering tussen die groepen wil bevorderen,
Hans Hoekman, de wijkagent uit Delfshaven, die 5 jaar geleden begon met Buurt Bestuurt en ook in Pendrecht zo’n systeem van de grond kreeg,
Rick Timmer, die vrijwilliger was bij de rollatorwerkplaats en in het bestuur van de Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk en Buurt Bestuurt Sliedrechtbuurt zit,
Mario Bosch, de dagburgemeester, kampioen melder, redactielid van In de Kijkerd en chroniqueur van de wijk is,
Bien Hofman, de initiatiefnemer tot Vitaal Pendrecht en Rector Magnificus van de Pendrecht Universiteit en de Kinderfaculteit werd en daarnaast ook voorzitter is van de speeltuin Neeltje Jans en initiatief nam tot de rollatorwerkplaats en het Arboretum Pendrecht,
Jaap en Jeanne Lam, die in het bestuur van de bewonerscommissie Tiengemetenflat zitten en allerlei ander vrijwilligerswerk in de wijk deden en nog doen,
Rieks Westrik, vrijwilliger van Vitaal Pendrecht, had hen uitgenodigd. Hij had trouwens nog meer bewoners benaderd, maar die konden er (helaas) niet bij zijn. Hij en Armando Monsanto werden de week ervoor aangesproken door een vluchtelingengezin uit Aleppo in Syrië. Rieks had de vrijdag ervoor gevraagd of Samir, Noura en hun dochter Diana ook mee zouden willen doen. Hij dacht dat de taal geen probleem hoefde te zijn, want er kon voor vertalingen gezorgde worden. Dat gebeurde haast automatisch. Ella ter Kuile beheerst Frans en zorgde dat Noura, die ook goed in Frans is, het gesprek kon volgen en ook een bijdrage er aan kon hebben. Samir werd door Anne in het Engels bijgepraat en die zorgde op zijn beurt weer dat dochter Diana in het Arabisch aan de dialoog meedeed.

Na de dialoog werd er samen geluncht. En teruggekeken op mooi verhalen. Er waren ook plannen. Soms was dat doorgaan, maar bijvoorbeeld ook ervoor zorgen dat lantaarnpaal 17 op de Krabbendijkestraat nou eindelijk gaat branden.

De maandag erop zaten Samir, Noura en Diana opnieuw in de Kinderfaculteit om mee te doen aan de Nederlandse conversatieles van Jannie de Vlaam en Bien Hofman. Zij hebben een stellig voornemen om zich hun nieuwe land eigen te maken en willen aan alles meedoen. Nooit meer naar Aleppo terug, zegt Samir Alkateb.