Terugblik op college “Wat te doen met één miljoen?”

Op 12 juni 2012 vond een college van de Pendrecht Universiteit plaats in de obs Over de Slinge aan de Sommelsdijkstraat. In bijgaand artikel een samenvatting van het college en links naar de afzonderlijke artikelen over wat er die avond gebeurde.
Al meer dan een maand geleden, maar toch! Een beknopte samenvatting van wat er die avond gebeurde en via links kun je terugkijken naar de diverse onderdelen van het college over “Wat te doen met één miljoen?” ofwel een extra impuls aan onderwijs en scholing in Pendrecht.

Op dinsdagavond 12 juni vond het college plaats.

Vitaal Pendrecht had het college georganiseerd om duidelijk te maken wat de Kindercampus Pendrecht betekende voor de 1000 schoolkinderen op de 4 basisscholen in de wijk. En wilde laten zien aan een fonds dat vertegenwoordigd was hoe dergelijke colleges verlopen.
Het gebeurde in de gymzaal van de openbare basisschool Over de Slinge aan de Sommelsdijkstraat en via deze link is te zien hoe de collegezaal er uitzag voordat de ‘docenten’ en de ‘studenten’ binnenkwamen.
’s Middags was één en nader klaargezet om alles netjes te laten verlopen.
Het eerste deel van het college werd gevuld door de Kinderraad van Pendrecht en een indruk daarvan is via deze link te zien.
Niet alleen de kinderen maar ook de schoolleiding en de ouders van de Hoeksteen, Over de Slinge en de Beatrixschool gingen in gesprek met Gerard Smulders. De Koppeling, de school voor speciaal onderwijs in Pendrecht kon niet aanwezig zijn. Maar voelden zich wel degelijk door de andere scholen vertegenwoordigd en ook Thuis op Straat, TOS, had een ander activiteit en kwam diverse keren ter sprake.
Via via deze link is een indruk te zien van wat er tijdens dit onderdeel ter sprake kwam.
Het college werd overigens geopend door de professionele wijkzanger Armando Monsanto via deze link is te zien en te lezen hoe Armando zorgde voor muzikale noot tijdens het college over onderwijs en scholing.
Het college was overigens uitstekend verzorgd door dankzij de medewerking van een aantal vrijwilligers en de locatie-directeur van Over de Slinge Sommelsdijkstraat. De school die vroeger zeer toepasselijk Jong Pendrecht heette. Voor de school ligt nu een schoolsportveld. Het veldje werd op de bewuste avond door een groep jongens intensief gebruikt, zoals op bijgaande foto te zien is
Via deze link wordt een indruk gegeven van de verzorging en verzorgers.
Bij die verzorging hoort natuurlijk ook een gedreven gespreksleider. Die had Vitaal Pendrecht weten te vinden in Gerard Smulders. Via deze link iets meer over Gerard en de manier waarop hij leiding gaf aan het college van de Pendrecht Universiteit.
Het bestuur van Vitaal Pendrecht kwam ook aan tafel en werd door Gerard Smulders gevraagd wat hun rol was in de wijk en waar zij voor zouden kunnen zorgen.
In dit stukje wordt een tipje van de sluier opgelicht.
Twee extra deskundigen schoven aan bij het bestuur en lieten tot slot hun visie los op het college over onderwijs en scholing. Via deze link is te zien wie dat waren en wat zij aan aanvullingen hadden.
Er was een verslaggever onder het gehoor van het college. Arie van der Krogt maakte een pakkende impressie van het college. Via deze link is dat verslag terug te lezen.
Vitaal Pendrecht kan terugzien op een geslaagde bijeenkomst en zodra er verdere resultaten over de werving van financiën voor de Kindercampus Pendrecht en de beurzen en het mentorproject te melden zijn zullen die zeker in dit nieuws vermeld worden.