Toespraak van Lydia de dochter van Jan van Dijk

Lydia, de dochter van Jan van Dijk, richtte het woord tot de mensen in de kerk.
Lydia, Jan’s dochter, werd geïnspireerd door alles wat ze in haar jonge jaren heeft meegemaakt predikant. Dat schrijft haar vader Jan van Dijk in het programmaboek.

Zijn dochter vroeg het woord en prees haar vader, de kerk en vooral het orgel waaraan hij maar ook zijzelf zo gehecht geraakt was.

Zij vroeg of iemand de luiken van het orgel dicht wilde doen. Misschien een opvallend verzoek, totdat zij het publiek het houtsnijwerk op de luiken uitlegde. Het houtsnijwerk van de vier borstwerkdeurtjes is gebaseerd op de vier verzen van de berijmde psalm 87, de “Open Hof psalm”

Het eerste tafereel laat een stoet zien die de poort binnentreedt waar God open hof houdt. De kerk ontleent hieraan zijn naam.

Het tweede paneel laat Rahab en Babel zien die Hem erkennen als de Heer.

Het derde paneel toont het tellen van de volken die de naam dragen Sion’s kinderen te zijn.

Op het vierde paneel is de fontein uitgebeeld waarover in vers vier van de psalm sprake is.